Przejdź do głównej zawartości

Przelewy walutowe i zagraniczne

Rachunek walutowy EUR:
IBAN: PL07 1600 1286 0003 0031 8642 6021

Rachunek walutowy USD:
IBAN: PL77 1600 1286 0003 0031 8642 6022

Rachunek dla przelewów zagranicznych w innych niż EUR I USD walutach:
IBAN: PL62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

Dane odbiorcy:

Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
ul. Michała Kajki 80/82/1
04-620 Warszawa, Polska

Bank odbiorcy:

BNP Paribas Bank Polska SA
Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 4 
00-131 Warszawa, Polska

Kod SWIFT/BIC:  PPAB PLPK 

WAŻNE!

Jeśli chcesz przekazać darowiznę na rzecz konkretnego Podopiecznego wypełnij koniecznie pole TYTUŁ PRZELEWU, wpisując w nim nazwisko i numer subkonta osoby, której chcesz przekazać darowiznę: np. „KOWALSKI, xxx”.

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Fundacja Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82/1, 04-620 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji przelewu w tym odpowiedniego zaksięgowania wpłat na kontach Beneficjentów a także w celach kontaktowych oraz statystycznych administratora danych. Dane będą udostępniane portalom płatniczym w celu procesowania Państwa płatności. Państwa dane osobowe będą udostępniane Beneficjentom w celu weryfikacji wpłat. Jeśli się Państwo nie zgadzają na udostępnianie swoich danych osobowych Beneficjentom proszę nas o tym poinformować wysyłając maila na adres [email protected].

Donations in EUR:
IBAN: PL07 1600 1286 0003 0031 8642 6021

Donations in  USD:
IBAN: PL77 1600 1286 0003 0031 8642 6022

Donations in  other currencies:
IBAN: PL62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

Receiver:

Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
ul. Michała Kajki 80/82/1
04-620 Warszawa, Polska

Receiver’s bank adress:

BNP Paribas Bank Polska SA
Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 4 
00-131 Warszawa, Polska

SWIFT/BIC:  PPAB PLPK 

IMPORTANT!

If you would like to make a donation for a particular person, please fill the ID of that person (surname and the number of the subaccount) in the TRANSFER TITLE, eg. KOWALSKI, 1234.

Controller of your personal data is the Avalon Foundation located at Michala Kajki Street 80/82/1, 04-620 Warsaw, Poland. Your personal data (name and surname, address, bank account number) will be processed in order to maintain the Donor’s database, as well as for contact purposes. Your name and surname will be available to the beneficiaries of the Avalon Foundation. Your personal data could be shared with other Entities, according to the Polish Law. You have access to the your personal data and you can correct them. Data submission is voluntary but necessary for the implementation of purposes described above.