Przejdź do głównej zawartości
Na grafice sylwetka człowieka na wózku, trzymającego kalendarz w dłoni z datą 02.2016
Czas czytania: 2 min

Prośba o wsparcie badań!

Szanowni Państwo,

Fundacja Nie Widzę Problemu wraz z Uniwersytetem Wrocławskim zaprasza Państwa do wsparcia inicjatywy dotyczącej realizacji projektu „Jakość życia osób niepełnosprawnych”. Obecnie prowadzi badania skierowane do osób niepełnosprawnych posiadających dysfunkcje psychiczne i/lub narządu ruchu.

Celem badań jest poszerzanie wiedzy społeczeństwa na temat różnych grup społecznych, często znajdujących się na marginesie życia społecznego. Fundacja chce uzyskać i dzielić się niezbędną wiedzą, która pomoże stworzyć przedstawicielom JST oraz NGO angażującym się tematy społeczne i zawodowe skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, nowe inicjatywy ukierunkowane na różne rodzaje aktywności. Celem jest także możliwość identyfikacji różnic między osobami z odmiennymi kategoriami dysfunkcji dając im szanse na „lepsze jutro”.

Zdobyta wiedza będzie miała także charakter dydaktyczny. Wnioski będzie można poznać na konferencji „Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku” zaplanowanej na 9-10.06.2016 r. Podczas konferencji zobaczymy, iż osoba dysfunkcyjna może funkcjonować w społeczeństwie jako pełnowartościowy obywatel zarówno w życiu społecznym, zawodowym, rodzinnym.

Jeżeli chcą wesprzeć Państwo tę inicjatywę, prosimy o promowanie informacji o badaniu dostępnymi dla Państwa kanałami. Poniżej zamieszczone są linki do obu kwestionariuszy. Są one w pełni anonimowe.

Kwestionariusz jakości życia osób z dysfunkcjami psychicznymi.

Kwestionariusz jakości życia osób z dysfunkcjami narządu ruchu.