Przejdź do głównej zawartości
na grafice widoczne są dwa koła zębate i napis praca bez barier
Czas czytania: 1 min

Projekt – Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III

Kryteria przyjęcia do projektu:

Uczestnik projektu musi spełniać wszystkie poniższe warunki formalne:

 • być w wieku od 16 lat do 59 lat (w przypadku kobiet), do 64 lat (w przypadku mężczyzn)
 • być osobą nieaktywną zawodowo lub bezrobotną, jednym słowem niepracującą
 • mieć orzeczenie o niepełnosprawności:
  • znaczny stopień niepełnosprawności ruchowej (I grupa)
  • umiarkowany stopień niepełnosprawności ruchowej (II grupa) współwystępujący z innym schorzeniem.

BEZPŁATNIE OFERUJEMY:

 • staże (finansowane w ramach projektu)
 • indywidualne szkolenia zawodowe
 • warsztaty aktywizacji zawodowej
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia
 • zajęcia praktyczne u pracodawcy
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje z kursem obsługi komputera
 • transport i opiekę asystentów osób niepełnosprawnych w uzasadnionych przypadkach
 • konsultacje z prawnikiem i innymi specjalistami
 • pomoc psychologa i doradcy zawodowego
 • zakup sprzętu
 • opłatę czesnego, kursów przygotowawczych do egzaminów, opłaty egzaminacyjne oraz zakup książek do nauki