Przejdź do głównej zawartości
Na grafice logotypy Fundacji avalon oraz Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Czas czytania: 12 min

Fundacja Avalon publikuje zapytanie ofertowe dotyczące planowanej ogólnopolskiej kampanii społecznej “Odwrócony świat”

“Odwrócony świat” to roboczy tytuł siódmej, ogólnopolskiej kampanii społecznej Fundacji Avalon współfinansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON.  

Fundacja Avalon ogłasza nabór ofert na realizację ogólnopolskiej kampanii społecznej zakładającej między innymi:

 • emisję spotów video w TV, Internecie, mediach społecznościowych, 
 • emisję spotów audio w radio tradycyjnym oraz internetowym,
 • działania reklamowe w Internecie i na nośnikach zewnętrznych,
 • komunikację i działania reklamowe w mediach społecznościowych, 
 • szeroko rozumiane działania PRowe, 
 • współpracę z twórcami internetowymi. 

Grupa docelowa:

Kampania skierowana jest do ogółu społeczeństwa polskiego ze szczególnym naciskiem na trzy poniższe grupy odbiorców (dla każdej z tych grup, kampania powinna realizować konkretne, inne cele): 

 • osoby pełnosprawne 
 • osoby z niepełnosprawnościami  
 • rodziny, opiekunowie i bliscy osób z niepełnosprawnościami.

Opis i cele kampanii:

Poprzez działania kampanijne chcemy uwrażliwić osoby pełnosprawne, że kwestie dostępności są niezwykle ważne dla OzN i stanowią często decydującą rolę w budowaniu aktywności OzN. Osoby z niepełnosprawnościami żyją w świecie budowanym przez osoby pełnosprawne i są zapraszane do tworzenia rzeczywistości niezwykle rzadko. To powoduje, że napotykają na swojej drodze bariery, które często są nie do pokonania. Zdarza się, z drugiej strony, że tworzone dla nich rozwiązania postrzegane są przez pełnosprawną część społeczeństwa za niepotrzebne bądź nawet za dowód uprzywilejowania. Brakuje świadomości, że koperty parkingowe, dostosowane toalety, podjazdy nie są odpowiedzią na specjalne potrzeby OzN, ale odpowiedzią na potrzeby, które mamy wszyscy, a stosowane rozwiązania są niezbędne dla ich prawidłowej i równej realizacji. Osoby pełnosprawne często nie zdają sobie sprawy, że przykładowo przypinanie rowerów do barierek na podjazdach, porzucanie hulajnóg na środku chodnika czy przejścia, nieodśnieżone zimą chodniki, schody do toalety, zbyt wąskie drzwi czy brak kontrastu w treściach wizualnych stanowią o być albo nie być w społeczeństwie, uczestnictwu w życiu codziennym, społecznym czy zawodowym.  

Pragniemy pokazać odwrócony świat, aby uświadomić osobom pełnosprawnym, że świat nie może być budowany bez uczestnictwa w procesie twórczym osób doświadczających niepełnosprawności. Błędem jest bowiem założenie, że to doświadczanie niepełnosprawności jest barierą. Dużym problemem i wyzwaniem są niedostępna przestrzeń i bariery w wymiarze fizycznym, koncepcyjnym i ideowym. Kampania więc staje się bezpośrednim nawiązaniem i kontynuacją Kampanii Niepełnosprawni Niezauważalni, realizowanej w okresie 1.04.2024 – 31.03.2025 r. dofinansowanej także ze środków PFRON.  

Kampania Niepełnosprawni Niezauważalni zwracała uwagę na niewidoczność osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni publicznej oraz w przestrzeni medialnej. Kwestia braku reprezentacji jest tematem niezwykle ważnym, ale u jego podstaw leży jednak możliwość realizacji podstawowych potrzeb i planów życiowych przez OzN. Podczas realizacji wspomnianej wyżej kampanii większość bohaterów zwracała uwagę na fakt, że czują się niewidzialni, albowiem ich niepełnosprawność staje się elementem silnie wyróżniającym i przesłaniającym wszystkie inne, pozostałe cechy. Czuję się uprzedmiatawiane, co z kolei uniemożliwia im sprawne decydowanie o możliwościach i poziomie realizowania ich potrzeb. Dostępność staje się więc warunkiem sine qua non do równego współistnienia i życia społecznego w ujęciu zarówno fizycznym, konkretnym, jak i koncepcyjnym, ideowym. 

Celem kampanii jest budowanie pozytywnych postaw społecznych wobec OzN i wiedzy o niepełnosprawności.  

Na potrzeby kampanii muszą powstać spoty reklamowe emitowane w ogólnopolskiej telewizji, radiu i Internecie, ukierunkowane na pokazanie osób z niepełnosprawnościami ruchowymi jako osób stanowiących w pełni wartościową część społeczeństwa, zwłaszcza w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym, medialnym, budowaniu relacji czy wypełnianiu różnorodnych ról społecznych i zawodowych. Chcemy podkreślić, że osoby pełnosprawne nie zdają sobie często sprawy z wyzwań, z jakimi muszą borykać się OzN. Przestrzeń publiczna jest często niedostępna dla OzN uniemożliwiając im na równi realizować swoje dążenia i marzenia w zakresie edukacji, aktywności zawodowej, podejmowania aktywności sportowej, nawiązywania relacji towarzyskich, partnerskich, romantycznych i budowania rodziny. Chcemy nakłaniać OzN do uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym, tym samym motywując je do aktywnego spędzania czasu, niezamykania się wyłącznie w domu z bliskimi. Chcemy im też zwrócić uwagę na systemowe rozwiązania działające na ich korzyść i na rzecz wzmacniania dostępności. Mechanizm zgłaszania skarg do PFRON wciąż nie jest wystarczająco im znany. Chcemy zachęcać ludzi z niepełnosprawnościami do aktywnej postawy samorzeczniczej i partycypacyjnej. 

Opiekunów, rodziców i bliskich dzieci oraz dorosłych osób z niepełnosprawnościami chcemy umacniać w postawie świadomie wspierającej. Zależy nam na budowaniu przeświadczenia i świadomości potrzeby budowania jak najsilniejszej aktywności samodzielności i niezależności, nie powodując uzależnienia OzN od innych. Będziemy zachęcać do obierania postaw wspierających. 

Harmonogram działań/ czas realizacji:  

 • wybór agencji oraz podwykonawców odpowiedzialnych za realizację kampanii: V-VIII 
 • realizacja nagrań spotów: VIII-XI 2024 
 • postprodukccja i przygotowanie materiałów do emisji: X-XII 2024  
 • emisja spotów i reklam – TV, radio, portale internetowe, outdoor: XII 2024 – II 2025 
 • działania w mediach społecznościowych: XII 2024 – II 2025 
 • działania influencerskie: XII 2024 – II  2025  
 • działania PR: X 2024 – III 2025   
 • monitoring mediów: X 2024 – II 2025 
 • zakup mediów: X 2024 – XII 2024 
 • badania weryfikujące efektywność kampanii: XII 2024 – II 2025 
 • dystrybucja materiałów do organizacji pozarządowych: XII 2024 – I 2025

Budżet agencji do realizacji kampanii: 

Realizacja spotów video 
Koszty związane z produkcją, montażem spotów video, które emitowane będą w stacjach ogólnopolskich telewizyjnych, mediach społecznościowych oraz przestrzeni digitalowej (portale internetowe, serwisy). Koszt zawiera również wersje spotów z audiodeskrypcją, dostępne dla osób niewidomych oraz przygotowanie napisów i tłumaczenie spotów na PJM. Koszt zawiera również koszt przeniesienia praw do materiałów na Fundację – bez ograniczenia czasowego, z ograniczeniem terytorialnym, bez prawa do przemontowania
materiałów, z prawem do wycinania fragmentów.  
200 000 zł 
Realizacja spotów radiowych 
Koszty związane z nagraniem, montażem i produkcją spotów reklamowych o długości minimum 15 sekund, emitowanych w ogólnopolskich radiostacjach tradycyjnych oraz internetowych. Spoty będą w przekazie spójne ze spotami telewizyjnymi. Koszt zawiera także koszt wynagrodzenia dla lektorów.  8 000 zł 
Realizacja kontentu do mediów społecznościowych i dodatkowych kanałów 
Koszty związane z produkcją dodatkowych formatów video, które prezentowane będą w social mediach w formie krótkich wypowiedzi bohaterów kampanii o ich własnych doświadczeniach, rolek na media społecznościowe, filmu typu making off. Wszystkie dodatkowe formaty stanowić będą rozwinięcie idei kampanii przedstawionej w spocie głównym. Umożliwią prowadzenie pełnej i atrakcyjnej w przekazie
dla odbiorców kampanii do końca trwania projektu. 
15 000 zł 
Przeformatowania graficzne i video 
Koszt związany z potrzebą przygotowania graficznego formatów reklamowych pod liczne wymiary do działań w digitalu, social mediach, OOH, na stronie www, w mediach, mailingach i innych działań w ramach kampanii.  25 000 zł 
Sesja fotograficzna 
Koszty związane z organizacją sesji fotograficznej na potrzeby kampanii, ze szczególnym uwzględnieniem zbudowania atrakcyjnej podstrony poświęconej kampanii, a także reklamy na nośnikach zewnętrznych oraz komunikacji w innych kanałach – mediach społecznościowych, digitalu oraz na potrzeby dziennikarzy w ramach działań PR, reklamy OOH. Wykonane zdjęcia powinny zawierać portrety bohaterów, zdjęcia
zbiorowe, zdjęcia uwzględniające detale – sprzęt ortopedyczny itp. Koszt zawiera również koszt przeniesienia praw do materiałów na Fundację.  
15 000 zł 
Zakup czasu antenowego – TV 
Koszty związane z zakupem czasu antenowego w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych dotarcia do grupy docelowej kampanii. Wnioskodawca planuje emisję reklam w grupach typu: TVP, TVN, Polsat. Emisja min.1 spotu w min. 3 stacjach GRP 280, min. 1 raz zetknie się z reklamą 60% grupy docelowej, a min. 3 razy – 30%.  500 000 zł 
Zakup czasu antenowego – radio 
Koszty związane z zakupem czasu antenowego w ogólnopolskich i internetowych stacjach radiowych o najlepszych wskaźnikach dotarcia do grupy docelowej kampanii. Wnioskodawca planuje emisję reklam w stacjach typu Eska, EuroZet, RMF, Polskie Radio bez konkretnego wskazania na etapie składania wniosku. emisja min.1 spotu w min.3 stacjach GRP 90, zasięg 1+ 20% 50 000 zł 
Zakup reklamy – OOH 
Koszty związane z zakupem nośników na reklamę zewnętrzną w najlepszych, dostępnych lokalizacjach w co 8 miastach w Polsce, powyżej 250 tysięcy mieszkańców. Planowane nośniki typu CityLight na przystankach autobusowych i/lub billboardy w dogodnych miejscach 170 000 zł 
Koszty reklamy i obsługi – digital 
Koszty związane z prowadzeniem działań promocyjnych i reklamowych na platformach reklamowych typu Google Ads, Google Display Network czy YouTube. Koszty zawierają także koszt obsługi konta reklamowego i stałej optymalizacji reklam. kliknięcia: 45 000, wyświetlenia: 10’000’000, odtworzenia wideo: 1’000’000, zasięg (UU): GDN: 1 700 000; YT: 600 000 // Koszty na reklamę zawarte w kosztorysie schodzić będą bezpośrednio z karty Fundacji Avalon 70 000 zł 
Koszty reklamy i obsługi – social media 
Koszty związane z prowadzeniem działań komunikacyjnych, promocyjnych i reklamowych na platformach mediów społecznościowych typu Meta (Facebook, Instagram), LinkedIn, X czy TikTok. Koszty zawierają także koszt obsługi konta reklamowych i stałej optymalizacji reklam, a także obsługę kanałów i potrzebne bieżące zmiany w planach publikacji. odtworzenia spotu FB I IG: 250’000 wyświetlenia spotu na TikToku: 2’000’000, wyświetlenia komunikacji ogółem na FB, IG i TT: 5’000’000, kliknięcia w link do strony z FB i IG: 7’500, aktywność komunikacji na FB i IG: 15’000 // Koszty na reklamę zawarte w kosztorysie schodzić będą bezpośrednio z karty Fundacji Avalon 60 000 zł 
Działania PR (obsługa + koszty współpracy z mediami) 
Koszty związane z prowadzeniem działań PRowych w zakresie współpracy z mediami różnego typu – zarówno tradycyjnymi oraz cyfrowymi oraz reklamę w portalach internetowych i koszty współprac z mediami. Podana kwota zawiera także koszt ewentualnych wysyłek PRowych, spotkań, konferencji czy akcji specjalnych.  150 000 zł 
Działania Influencer Marketing 
Koszty związane z obsługą i prowadzeniem działań w zakresie Influencer Marketingu. Fundacja zakłada współpracę z minimum 20 influencerami i twórcami internetowymi.Koszty zawierają koszty współpracy z twórcami. Koszty związane są także z ewentualną potrzebą wyprodukowania dodatkowych, wartościowych treści poświęconych kampanii we współpracy z ww. twórcami. 79 000 zł 
Wdrożenie podstrony www 
Koszty związane z przygotowaniem projektu oraz uruchomieniem strony poświęconej kampanii – tak zwany Landing Page. Koszty zawierają też pracę developera, który zaprojektuje optymalne rozwiązania zarówno pod kątem wyglądu, UX jak i funkcjonalności podstrony. Podstrona będzie dostępna cyfrowo dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z wymogami WCAG. 12 000 zł 
Monitoring mediów 
Koszty związane z researchem odpowiednich mediów oraz dziennikarzy w celu pozyskania jak najlepszych publikacji i form współpracy, Koszty zawierają także koszty związane z przygotowaniem raportów oraz monitoringiem mediów zarówno tradycyjnych i digitalowych (narzędzia typu IMM) jak i społecznościowych (narzędzia typu Napoleon Cat). Część tych kosztów leży po stronie Fundacji, która opłaca miesięczny abonament różnych narzędzi do monitorowania działań. Koszty zostaną ostatecznie podzielone już po wyborze podmiotu realizujęcego kampanię.  25 000 zł 
suma BRUTTO:  1 379 000 zł 

Łączna maksymanalna kwota brutto: 1’379’000zł  

Wszystkie podane kwoty są maksymalnymi kwotami brutto.  

Fundacja zastrzega, że poszukuje do realizacji kampanii partnera finansowego, w związku z czym istnieje ewentualność pojawienia się logotypu i nazwy partnera w treściach kampanii społecznej. Należy to uwzględnić przy szacowaniu kosztów.   

Oczekiwania od agencji wg wytycznych Fundacji:  

 • przygotowanie wstępnej koncepcji kreatywnej i strategii kampanii  
 • kreacja i realizacja spotów reklamowych do TV i radia 
 • realizacja sesji zdjęciowej  
 • realizacja przeformatowań 
 • zaplanowanie emisji i zakup czasu antenowego: TV i radio  
 • kreacja i realizacja kampanii outdorowej  
 • zorganizowanie przestrzenne kampanii outdorowej i wykup nośników zewnętrznych 
 • opracowanie i realizacja strategii działań reklamowych i wizerunkowych w przestrzeni digital   
 • przygotowanie planu na działania PR, nawiązanie patronatów medialnych a także opracowanie planu publikacji w mediach opiniotwórczych, tematycznych i lifestylowych 
 • wykonanie badań zasięgów oraz docieralności kampanii do konkretnych grup odbiorców 
 • monitoring mediów  
 • znalezienie odpowiednich influencerów i twórców internetowych, nawiązanie współpracy  
 • rzetelność, uczciwość i terminowość 
 • doświadczenie w realizacji kampanii społecznych dla organizacji pozarządowych 

Kryteria wyboru agencji realizującej kampanię:  

Wyboru agencji realizującej kampanię dokona Komisja złożona z przedstawicieli Fundacji Avalon w składzie:   

 • Członek Zarządu, 
 • Kierowniczka Działu Komunikacji i Promocji  
 • wybrani przedstawiciele poszczególnych działów.  

Z poniższych kategorii punkty zostaną przyznane jednorazowo: 

0-2 pkt Doświadczenie branżowe (długość funkcjonowania na rynku):  1 pkt za doświadczenie powyżej 3 lat na rynku  2 pkt za doświadczenie > 5 lat na rynku   
0-2 pkt Doświadczenie agencji w prowadzeniu kampanii społecznych (ilość przeprowadzonych kampanii): 
0 pkt – 0 kampanii;   1 pkt – 1-3 kampanie;   2 pkt – powyżej 3 kampanii  
0-1 pkt Doświadczenie agencji w prowadzeniu działań związanych z tematem niepełnosprawności  
0-2 pkt Doświadczenie agencji w prowadzeniu ogólnopolskich kampanii reklamowych: 
1 pkt – powyżej 3 kampanii   2 pkt – powyżej 5 kampanii 
0-1 pkt Znajomość działalności Fundacji i współpraca w przeszłości  

 W poniższych kategoriach, każda z osób zasiadających w Komisji będzie przyznawała punkty według poniższej punktacji. Punkty ze wszystkich kategorii zostaną podliczone.  

0-3 pkt Kompleksowość działań   (możliwość realizacji wszystkich oczekiwań od agencji, opisanych powyżej) 
0-3 pkt  Media plan zgodny z kryteriami opisanymi powyżej ze spójnym z przedstawionym w ogłoszeniu budżetem  
0-5 pkt Kreatywność i kompleksowość oferty  (pomysł na spoty, propozycje bohaterów, współprac, spełnienie wymogów technicznych) 

Z trzema agencjami, które uzyskają najwyższą punktację mogą zostać zorganizowane spotkania doprecyzowujące. Fundacja pozostawia sobie prawo do wyboru natychmiastowego agencji  
o najwyższej ilości punktów, bez konsultacji pomysłów pozostałych dwóch podmiotów. 

Oferty, które nie będą brane pod uwagę:  

 • oferty od osób / firm nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie takim jak PR, marketing, reklama, 
 • brak portfolio w ofercie,  
 • brak szczegółowego media planu oraz budżetu w ofercie, 
 • brak zarysu pomysłu na kampanię,   
 • oferty podmiotów, których organy zarządzające są powiązane kapitałowo bądź rodzinnie  
  z Fundacją Avalon.  

Proces wyboru agencji realizującej kampanię:  

Proces naboru agencji rozpoczyna się opublikowaniem na stronie www.fundacjaavalon.pl ogłoszenia dotyczącego kampanii społecznej. Ponad to zapytanie ofertowe zostanie wysłane do minimum trzech agencji reklamowych.  

Oferty wraz z portfolio prosimy wysyłać na adres:  

hszczuka @ fundacjaavalon.pl 

pliberadzka @ fundacjaavalon.pl  

 
Oferent powinien przedstawić, które czynności zostaną zlecone podwykonawcom.  

 
Zapytania dotyczące udziału w procesie wyboru agencji do realizacji zadnia, proszę kierować na wyżej wymienione adresy e-mail. 

   

Oferty na realizację kampanii zbierane będą do 5 lipca 2024 roku. 

Wybór Agencji zostanie dokonany do 26 lipca 2024 roku.  

Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dokonania wyboru agencji.  


Kampania jest współfinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   

Poprzednie kampanie społeczne Fundacji Avalon znaleźć można na: Fundacja Avalon | Kampanie społeczne