Przejdź do głównej zawartości
Na grafice logotypy Fundacji avalon oraz Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Czas czytania: 7 min

Fundacja Avalon publikuje zapytanie ofertowe dotyczące planowanej ogólnopolskiej kampanii społecznej „Niepełnosprawni Niezauważalni”

Aktualizacja z dnia 31.07.2023:

Fundacja Avalon przesuwa termin podjęcia decyzji do 11 sierpnia ze względu na dużą ilość nadesłanych ofert oraz względy wewnętrzne – zwolnienia lekarskie wśród składu Komisji.

„Niepełnosprawni Niezauważalni” to tytuł szóstej, ogólnopolskiej kampanii społecznej Fundacji Avalon współfinansowanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Fundacja Avalon ogłasza nabór ofert na realizację ogólnopolskiej kampanii społecznej zakładającej przede wszystkim:

 • emisję spotów video w TV, Internecie, mediach społecznościowych, 
 • emisję spotów audio w radio tradycyjnym oraz internetowym,
 • działania reklamowe w Internecie i na nośnikach zewnętrznych,
 • komunikację i działania reklamowe w mediach społecznościowych, 
 • szeroko rozumiane działania PRowe, 
 • współpracę z twórcami internetowymi. 

Grupa docelowa:

Kampania skierowana jest do ogółu społeczeństwa polskiego ze szczególnym naciskiem na trzy poniższe grupy odbiorców (dla każdej z tych grup, kampania powinna realizować konkretne, inne cele): 

 • osoby pełnosprawne 
 • osoby z niepełnosprawnościami  
 • rodziny, opiekunowie i bliscy osób z niepełnosprawnościami.

Cele kampanii

Kampania ma promować ideę otwartości na osoby doświadczające różnych rodzajów niepełnosprawności w przestrzeni publicznej, zawodowej i społecznej. Chcemy uzmysłowić, że stanowią integralną i równoprawną część społeczeństwa, a ich potrzeby nie są odmienne od potrzeb pozostałej, pełnosprawnej części społeczeństwa. Zależy nam też na objaśnianiu, jak wygląda życie z niepełnosprawnością, z jakimi wyzwaniami się takie osoby mierzą, jakie napotykają trudności, na czym im zależy w kontekście realizowania swoich potrzeb – w sposób naturalny i neutralny. Wiemy, że różnice są zazwyczaj bardzo powierzchowne i to chcemy uzmysłowić innym. Bardzo często osoby pełnosprawne nie wiedzą, w jaki sposób zwracać się do osoby z niepełnosprawnością, jak się wobec niej zachować, jak zbudować normalną relację. W kampanii ukażemy bohaterów, o różnych rodzajach niepełnosprawności, różnej płci, na innym etapie życia, w innej sytuacji życiowej i roli społecznej – ma to pomóc w pokazaniu społeczeństwu, że OzN mogą być współpracownikami, kolegami, przyjaciółmi, partnerami – na równych zasadach.

Rzeczywistość może wyglądać inaczej niż obecnie. Odbiorcy pełnosprawni zobaczą, że OzN są integralną częścią społeczeństwa, nabiorą większej otwartości na kontakty z OzN, zrozumieją też, że od nich może się zacząć społeczna zmiana; Rodziny OzN zmienią swoje postawy, widząc pozytywne, prawdziwe przykłady OzN realizujących się w różnych aspektach życia społecznego: w sferze pracy, sportów, rodziny, edukacji, obecności w mediach, relacji koleżeńskich między rówieśnikami; będą mniej uzależniać OzN od siebie oraz będą wzmacniać w nich poczucie własnej wartości oraz odwagi i otwartości. Odbiorcy z niepełnosprawnością zobaczą, że osób takich jak one jest bardzo dużo i że na ich wzór mogą przełamywać swoje ograniczenia i bariery wewnętrzne, by podejmować aktywność w wielu płaszczyznach. Bohaterami będą zarówno OzN, jak i osoby pełnosprawne. 

Harmonogram działań/czas realizacji:  

 • wybór agencji do realizacji kampanii: VI-VIII 2023 
 • realizacja nagrań spotów: VIII-XI 2023 
 • postprodukccja i przygotowanie materiałów do emisji: X-XII 2023  
 • emisja spotów i reklam – TV, radio, portale internetowe, outdoor: XII 2023 – II 2024 
 • social media 
 • działania influencerskie: XII 2023 – II  2024  
 • działania PR: X 2023 – III 2024   
 • badania weryfikujące efektywność kampanii: XI 2023 – II 2024 
 • dystrybucja materiałów do organizacji pozarządowych: XII 2023 – I 2024 

Budżet agencji do realizacji kampanii: 

Realizacja spotów video 160’000zł  
Realizacja spotów radiowych 9’000zł  
Realizacja sesji fotograficznej 15’000zł 
Realizacja przeformatowań 30’000zł  
Zakup czasu antenowego TV 500’000zł  
Zakup czasu antenowego – radio 50’000zł  
Zakup reklamy OOH 100’000zł  
Koszty reklamy digital 70’000zł  
Koszty reklamy w social mediach 50’000zł  
Działania PR 150’000zł  
Działania Influencer Marketing 75’000zł 

Łączna kwota: 1’209’000zł  

Wszystkie podane kwoty są maksymalnymi kwotami brutto.  

Dodatkowo, agencja proszona jest o przygotowania oferty cenowej na zaprojektowanie i wdrożenie podstrony (LP) dedykowanej kampanii na stronie internetowej www.fundacjaavalon.pl  

Fundacja zastrzega, że poszukuje do realizacji kampanii partnera finansowego, w związku z czym istnieje ewentualność pojawienia się logotypu i nazwy partnera w treściach kampanii społecznej. Należy to uwzględnić przy szacowaniu kosztów.   


Oczekiwania od agencji wg wytycznych Fundacji:  

 • przygotowanie wstępnej koncepcji kreatywnej i strategii kampanii  
 • kreacja i realizacja spotów reklamowych do TV i radia 
 • realizacja sesji zdjęciowej  
 • realizacja przeformatowań 
 • zaplanowanie emisji i zakup czasu antenowego: TV i radio  
 • kreacja i realizacja kampanii outdorowej  
 • zorganizowanie przestrzenne kampanii outdorowej i wykup nośników zewnętrznych 
 • opracowanie i realizacja strategii działań reklamowych i wizerunkowych w przestrzeni digital   
 • przygotowanie planu na działania PR, nawiązanie patronatów medialnych a także opracowanie planu publikacji w mediach opiniotwórczych, tematycznych i lifestylowych 
 • wykonanie badań zasięgów oraz docieralności kampanii do konkretnych grup odbiorców 
 • monitoring mediów  
 • znalezienie odpowiednich influencerów i twórców internetowych, nawiązanie współpracy  
 • rzetelność, uczciwość i terminowość 
 • doświadczenie w realizacji kampanii społecznych dla organizacji pozarządowych 

    

Kryteria wyboru agencji realizującej kampanię

Wyboru agencji realizującej kampanię dokona Komisja złożona z przedstawicieli Fundacji Avalon w składzie:   

 • Członek Zarządu
 • Dyrektor Generalny,  
 • Kierowniczka Działu Komunikacji i Promocji  
 • wybrani przedstawiciele poszczególnych działów.  

Z poniższych kategorii punkty zostaną przyznane jednorazowo: 

0-2 pkt Doświadczenie branżowe (długość funkcjonowania na rynku):  1 pkt za doświadczenie powyżej 3 lat na rynku  2 pkt za doświadczenie > 5 lat na rynku   
0-2 pkt  Doświadczenie agencji w prowadzeniu kampanii społecznych (ilość przeprowadzonych kampanii): 
0 pkt – 0 kampanii;   1 pkt – 1-3 kampanie;   2 pkt – powyżej 3 kampanii  
0-1 pkt Doświadczenie agencji w prowadzeniu działań związanych z tematem niepełnosprawności  
0-2 pkt Doświadczenie agencji w prowadzeniu ogólnopolskich kampanii reklamowych: 
1 pkt – powyżej 3 kampanii   2 pkt – powyżej 5 kampanii 
0-1 pkt Znajomość działalności Fundacji i współpraca w przeszłości  

 
W poniższych kategoriach, każda z osób zasiadających w Komisji będzie przyznawała punkty według poniższej punktacji. Punkty ze wszystkich kategorii zostaną podliczone.  

0-3 pkt  Kompleksowość działań (możliwość realizacji wszystkich oczekiwań od agencji, opisanych powyżej) 
0-3 pkt   Media plan zgodny z kryteriami opisanymi powyżej ze spójnym z przedstawionym w ogłoszeniu budżetem  
0-3 pkt Kreatywność i kompleksowość oferty (pomysł na spoty, propozycje bohaterów, współprac, spełnienie wymogów technicznych) 

Z trzema agencjami, które uzyskają najwyższą punktację, mogą zostać zorganizowane spotkania doprecyzowujące. Fundacja pozostawia sobie prawo do wyboru natychmiastowego agencji o najwyższej ilości punktów, bez konsultacji pomysłów pozostałych dwóch podmiotów. 

   

Oferty, które nie będą brane pod uwagę:  

 • oferty od osób / firm nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie takim jak PR, marketing, reklama, 
 • brak portfolio w ofercie,  
 • brak szczegółowego media planu oraz budżetu w ofercie,  
 • oferty podmiotów, których organy zarządzające są powiązane kapitałowo bądź rodzinnie  
  z Fundacją Avalon.  

   

Proces naboru agencji realizującej kampanię

Proces naboru agencji rozpoczyna się opublikowaniem na stronie www.fundacjaavalon.pl ogłoszenia dotyczącego kampanii społecznej. Ponad to zapytanie ofertowe zostanie wysłane do minimum trzech agencji reklamowych.  

Oferty wraz z portfolio prosimy wysyłać na adres:  

[email protected] 

[email protected]  

 
Oferent powinien przedstawić, które czynności zostaną zlecone podwykonawcom.  

 
Więcej informacji na temat charakteru, założeń i budżetu kampanii zostanie przekazane zainteresowanym agencjom podczas spotkania online, podczas którego reprezentanci agencji będą mogli zadawać pytania dotyczące planowanej kampanii.  

Spotkanie odbędzie się na platformie Teams w dwóch terminach: 
 
21 czerwca 2023 r. godz: 12:00 – 13:30 
22 czerwca 2023 r. godz: 15:00 – 16:30 

 

Zainteresowani powinni zgłosić chęć udziału w spotkaniu wysyłając wiadomość email na poniższe adresy: 

[email protected]  
[email protected]  

   

Oferty na realizację kampanii zbierane będą do 17 lipca 2023 roku

Wybór Agencji zostanie dokonany do 31 lipca 2023 roku.  

Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dokonania wyboru agencji.  


Kampania jest współfinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   

Logotyp Państwowego Funduszu Osób niepełnosprawnych