Przejdź do głównej zawartości
Ręka, która wrzuca do urny kartkę, na której znajduje się ikona z osobą na wózku.
Czas czytania: 5 min

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: terminy i ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Karolina Karczmarek

Specjalistka ds. osób z niepełnosprawnościami Kompleksowego Centrum Poradniczego Fundacji Avalon

W demokratycznym społeczeństwie zapewnienie równego dostępu do udziału w wyborach jest kluczowe dla realizacji podstawowych praw obywatelskich. W kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024, które odbędą się 9 czerwca 2024 roku, istnieją różne formy głosowania, mające na celu ułatwienie udziału w procesie wyborczym dla osób z niepełnosprawnościami.Fundacja Avalon pragnie podkreślić, że każdy obywatel, niezależnie od swojej sytuacji życiowej, ma prawo do wyrażania swojej woli politycznej poprzez udział w wyborach. Dlatego też zachęcamy wszystkie osoby z niepełnosprawnościami do skorzystania z dostępnych form głosowania oraz do śledzenia terminów i procedur wyborczych.

Znaczenie Parlamentu Europejskiego dla osób z niepełnosprawnościami

Parlament Europejski wpływa na życie osób z niepełnosprawnościami poprzez tworzenie i uchwalanie przepisów, takich jak dyrektywy i rozporządzenia, które muszą być wdrażane przez wszystkie państwa członkowskie UE, oraz wspieranie strategii na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami. Zatwierdza także budżet UE, w tym fundusze przeznaczone na projekty wspierające integrację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami. Europarlament monitoruje wdrażanie przepisów oraz kontroluje wykorzystanie funduszy. Prowadzi kampanie świadomościowe, promując prawa osób z niepełnosprawnościami i współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Europosłowie pracują w komisjach zajmujących się tymi kwestiami i przyjmują rezolucje wzywające do działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Kto może brać udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego mogą brać udział wszyscy obywatele polscy oraz obywatele innych państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy ukończyli 18 lat i posiadają prawo wyborcze. Zgodnie z Kodeksem Wyborczym, prawa do udziału w głosowaniu i wybieraniu europarlamentarzystów nie mają osoby:

 • pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.

Pamiętajmy, że udział w procesie wyborczym to nie tylko prawo, ale również obowiązek każdego obywatela, który buduje naszą wspólną rzeczywistość demokratyczną. Warto wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ponieważ nasz głos ma istotny wpływ na kształtowanie polityki Unii Europejskiej. Są to także tematy dotyczące osób z niepełnosprawnością, takie jak: równości szans i walka z dyskryminacją. Poprzez udział w głosowaniu możemy wybrać przedstawicieli, którzy będą reprezentować te sprawy na szczeblu europejskim.

Uprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami – ważne terminy

W przypadku niektórych uprawień dla osób z niepełnosprawnościami, z jakich można korzystać w wyborach do Parlamentu Europejskiego, należy zgłosić ten zamiar w odpowiednim terminie. W trakcie głosowania na europarlamentarzystów można korzystać z podobnych udogodnień jak w przypadku wyborów samorządowych. Poniżej znajdziesz listę uprawnień oraz terminy, w których należy dopełnić związane z nimi formalności.

Głosowanie korespondencyjne

Jedną z form głosowania dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami o potwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest głosowanie korespondencyjne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgłoszenia zamiaru takiego głosowania należy dokonać do 27 maja 2024 roku, a pakiet wyborczy zostanie wysłany do wyborcy nie później niż 7 dni przed wyborami.

Głosowanie przez pełnomocnika

Osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, mogą również skorzystać z możliwości głosowania przez pełnomocnika. Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania należy zrealizować najpóźniej do 31 maja 2024 roku.

Dostępność lokali wyborczych

Gminy mają obowiązek zapewnić lokal wyborczy dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, znajdujący się najbliżej ich miejsca zamieszkania. Dzięki temu osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności mogą swobodnie skorzystać z prawa wyborczego bez barier architektonicznych czy komunikacyjnych. Od 26 kwietnia do 6 czerwca 2024 roku jest czas na składanie wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów lub zmianę miejsca głosowania.

Bezpłatny transport z miejsca zamieszkania na wybory

Wyborcy niepełnosprawni oraz ci, którzy kończą 60 lat najpóźniej w dniu głosowania, do 27 maja 2024 roku mogą zgłosić zamiar skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

Dodatkowe ułatwienia dla wyborców z niepełnosprawnościami

 1. Możliwość głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, co stanowi istotne ułatwienie w procesie oddawania głosu.
 2. Prawo do wyboru lokalu do głosowania: wyborcy mają prawo wyboru lokalu do głosowania, a gminy są zobowiązane zapewnić odpowiednią dostępność lokalów dla wszystkich wyborców, w tym osób z niepełnosprawnościami.
 3. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym: osoby z niepełnosprawnościami mają prawo korzystać z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym.
 4. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach: wyborcy mają prawo uzyskiwać informacje na temat wyborów, procedur głosowania oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Skarga na działanie komisji wyborczej: jeśli wyborca uważa, że doszło do naruszenia przepisów lub niewłaściwego postępowania przez komisję wyborczą, może złożyć skargę w odpowiednim organie wyborczym. Skargi można kierować do właściwej terytorialnej komisji wyborczej lub do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Jeśli masz pytania dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024, zapraszamy do kontaktu z Fundacją Avalon. Jesteśmy tu, aby służyć pomocą i udzielić niezbędnych informacji. W tym celu skorzystaj z darmowej porady w ramach Kompleksowego Centrum Poradniczego Fundacji Avalon. Zapraszamy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Skorzystaj z darmowej porady w ramach Kompleksowego Centrum Poradniczego Fundacji Avalon

Udzielamy wsparcia poradniczo-informacyjnego, prawniczego, psychologicznego oraz seksuologicznego. Na stronie Centrum znajdziesz szczegóły odnośnie dyżurów poszczególnych specjalistów.

Zapraszamy!

Źródła:

 1. https://publicystyka.ngo.pl/wybory-do-europarlamentu-2024-kalendarium-wyborcze
 2. https://publicystyka.ngo.pl/wybory-do-parlamentu-europejskiego-jak-glosowac-w-polsce
 3. https://wybory.gov.pl/pe2024/statics/PKW_AKTUALNOSCI/uploaded_files/1710296698_zgoda-na-przyjecie-pelnomocnictwa-do-glosowania.pdf
 4. https://wybory.gov.pl/pe2024/statics/PKW_AKTUALNOSCI/uploaded_files/1710298999_zpow50172024-informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnym.pdf
 5. https://wybory.gov.pl/pe2024/statics/PKW_AKTUALNOSCI/uploaded_files/1710311227_wniosek-o-sporzadzenie-aktu-pelnomocnictwa-pe.pdf

Powiązane artykuły