Przejdź do głównej zawartości
Na grafice zdjęcie starszego mężczyzny na wózku i opiekunki otulającej go kocem. Napis Usługi opiekuńcze - jak zgłosić się po pomoc? Agnieszka Harasim, wsparcie poradniczo informacyjne, Logotypy Kompleksowego Centrum Poradniczego, Fundacji Avalon oraz Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Czas czytania: 3 min

Usługi opiekuńcze: jak i gdzie zgłosić się po pomoc?

Agnieszka Harasim

Specjalistka ds. niepełnosprawności w Kompleksowym Centrum Poradniczym Fundacji Avalon

Usługi opiekuńcze to forma pomocy, przyznawana osobom, które z powodu niepełnosprawności, chorób, wieku czy innych przyczyn wymagają wsparcia ze strony innych osób. Zapewnić te usługi może Ośrodek Pomocy Społecznej, zwłaszcza gdy rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić.

Co wchodzi w skład usług opiekuńczych?

Usługi Ośrodka Pomocy Społecznej polegają głównie na wsparciu potrzebującej osoby w codziennym funkcjonowaniu. Dotyczą między innymi zakupów, przygotowania posiłków, opieki higienicznej zaleconej przez lekarza pielęgnacji, a także realizują w miarę możliwości potrzeby kontaktów społecznych.

Specjalne usługi opiekuńcze skupiają się natomiast wokół niwelowania skutków chorób, z jakimi zmagają się podopiecznych. Są to głównie rehabilitacja fizyczna, terapia psychologiczna czy wsparcie edukacyjne i szereg innych działań.

Jak i gdzie szukać pomocy?

O wsparcie należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania – osobiście, listownie lub mailowo. Pracownik placówki ma również obowiązek przyjęcia zgłoszenia telefonicznie.

Przekaż najważniejsze informacje, dotyczące:

 • problemu, z jakim się borykasz;
 • wysokości miesięcznych dochodów własnych, a także wspólnie zamieszkujących członków rodziny;
 • innych niezaspokojonych potrzeb.

Znajdź placówkę w swoim mieście: https://ops.pl/kategoria/baza-instytucji.

Jaki jest koszt usług opiekuńczych?

Usługi opiekuńcze są płatne, a ich cennik określany jest indywidualnie przez każdy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przykładowe ceny świadczeń w mieście Warszawa znajdziesz tu: http://ops-wola.waw.pl/opswola/jak-pomagamy/swiadczenia/cennik-uslug.

Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub wszystkich członków rodziny, jeśli wnioskodawca z nimi zamieszkuje. Wysokość opłaty ustalana jest przez gminę w formie uchwały.

Dokumenty, niezbędne do wniosku:

 • zaświadczenie lekarskie, określające stan zdrowia, rodzaj niezbędnych usług i ich zakres
  (pobierz zaświadczenie tutaj);
 • dowód osobisty lub inny dokument, potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu);
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych;
 • dokumenty, poświadczające dochody:
  a) zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu pracy w kwocie netto, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
  b) decyzje potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń z OPS;
  c) decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego;
  d) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach o podatku od osób fizycznych: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz zeznanie podatkowe za rok poprzedni;
  e) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej o zryczałtowanym podatku dochodowym: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz dowody opłacania składek ZUS;

Wszystkie dokumenty powinni być podpisane przez zainteresowanego i odesłane skanem, jeśli zgłoszenie odbywa się drogą mailową.

Ile trwa postępowanie?

Po złożeniu wniosku, najdalej w ciągu czternastu dni, należy spodziewać się wizyty w domu pracownika socjalnego, który przeprowadzi wywiad środowiskowy. Następnie, w ciągu 30 dni po jego przeprowadzeniu, zostanie wydana pisemna decyzja w sprawie realizacji bądź odmowy realizacji usług opiekuńczych.

Jakie są jeszcze inne formy wsparcia, o jakie mogę wnioskować?

Ośrodki Pomocy Społeczną świadczą także inne formy pomocy.
Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-pomocy-spolecznej

Źródła:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-pomocy-spolecznej

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/pomoc-spoleczna-17087802

https://www.spes.org.pl/twoje-prawa/pomoc-spoleczna/jak-wnioskowac-o-pomoc

https://ops.pl/kategoria/baza-instytucji

http://ops-wola.waw.pl/opswola/jak-pomagamy/swiadczenia/cennik-uslug

Chcesz wiedzieć więcej?

Skorzystaj z darmowej porady w ramach Kompleksowego Centrum Poradniczego Fundacji Avalon

Udzielamy wsparcia poradniczo-informacyjnego, prawniczego, psychologicznego oraz seksuologicznego. Na stronie Centrum znajdziesz szczegóły odnośnie dyżurów poszczególnych specjalistów.

Zapraszamy!

Powiązane artykuły