Przejdź do głównej zawartości
Na grafice zdjęcie dwójki dzieci z niepełnosprawnościami i jednej pełnosprawnej dziewczynki w bibliotece. Napis Uczeń z niepełnosprawnością - o czym warto pamiętać? Agnieszka Harasim, wsparcie poradniczo-informacyjne, Logotypy Kompleksowego Centrum Poradniczego, Fundacji Avalon oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Czas czytania: 3 min

Uczeń z niepełnosprawnością – o czym warto pamiętać?

Agnieszka Harasim

Specjalistka ds. niepełnosprawności w Kompleksowym Centrum Poradniczym Fundacji Avalon

Już od września ruszają zajęcia szkolne dla naszych pociech. Obowiązek szkolny dotyczy zarówno dzieci pełnosprawnych jak i tych z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wielu rodziców dzieci, które doświadczają niepełnosprawności staje przed dylematem: jaką szkołę wybrać? Jest to niezmiernie ważne, ponieważ podjęta decyzja dotyczy przyszłości najważniejszych dla nas osób. O czym zatem warto pamiętać w kwestiach dotyczących obowiązku szkolnego ucznia z niepełnosprawnością?

Od czego zacząć przed wyborem szkoły?

Jeśli posiadasz dziecko z jakąkolwiek niepełnosprawnością, w pierwszej kolejności musisz udać się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Po wnikliwej analizie, otrzymasz orzeczenie o tzw. potrzebie kształcenia specjalnego. W dokumencie znajdzie się informacja o zalecanym typie placówki, ale pamiętaj, że ostateczna decyzja o wyborze szkoły zawsze należy do rodziców, a dokument jest wydawany na ich prośbę.

W ciągu 14 dni od wystawienia orzeczenia rodzic ma prawo odwołać się od decyzji poradni do kuratorium oświaty.

Jeśli nie wiesz, gdzie znajduje się najbliższa poradnia, możesz skorzystać z bezpłatnego wsparcia, w ramach infolinii psychologiczno-pedagogicznej, pod numerem 800 080 222. Tam otrzymasz szczegółowe informacje.

Jaką szkołę wybrać?

Istnieją trzy zasadnicze typy szkół:

  • powszechna – publiczna szkoła przeznaczona dla dzieci mieszkających w jej obwodzie,
  • integracyjna lub z oddziałami integracyjnymi – dla uczniów pełnosprawnych i z niepełnosprawnością. W takiej szkole, na 15–20-osobową klasę przypada 3–5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • specjalna – dla dzieci z niepełnosprawnościami. Szkoła specjalna zatrudnia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami dostosowanymi do niepełnosprawności uczniów i zapewnia warunki pobytu stosowne do ich niepełnosprawności.

Pamiętaj, że decyzja, do jakiej szkoły będzie uczęszczać dziecko należy do rodziców!

Szkoła odmówiła przyjęcia dziecka. Co robić?

Organizację kształcenia specjalnego reguluje art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

Zgodnie z nią, dyrektor obwodowej szkoły podstawowej nie może odmówić przyjęcia dziecka zamieszkałego w obwodzie danej szkoły; także w przypadku szkoły średniej, jeśli uczeń spełnia wymagane kryteria, odmowa nie powinna mieć miejsca.

Szkoła może natomiast odmówić przyjęcia ucznia, z powodu braku miejsc. W takim wypadku, należy znaleźć inną placówkę, która jest w stanie przyjąć dziecko z niepełnosprawnością.

Wykaz placówek znajdziesz tutaj: https://czasdzieci.pl/warszawa/katalog/dzi,1-edukacja,pod,80-przedszkola_specjalne_integracyjne.html

W stosunku do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor szkoły zobowiązany jest do zapewnienia mu specjalnej organizacji nauki i metod pracy; ponadto, ma obowiązek zorganizowania dla takiego ucznia zajęć rewalidacyjnych.

Dojazd dziecka do szkoły. Czy przysługuje jakieś wsparcie?

Niezależnie od odległości, gmina ma obowiązek zapewnić dziecku z niepełnosprawnością bezpłatny transport i opiekę podczas przejazdu do najbliższej szkoły, która może zrealizować kształcenie w wybranej przez rodziców formie.

Dzieci i młodzież z upośledzeniem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, które uczęszczają do specjalnego ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, mają zagwarantowany bezpłatny transport do ukończenia nauki, ale nie dłużej niż do 25 r.ż.

Rodzice również mogą dowozić swoje dzieci samodzielnie. Wtedy na zasadzie umowy z wójtem lub burmistrzem zwracane są koszty przejazdów.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-dla-uczniow-i-rodzicow

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/2852,Uczniowie-z-niepelnosprawnoscia-moga-sie-uczyc-w-kazdym-typie-i-rodzaju-szkoly.html

https://abc.lzinr.lublin.pl/edukacja/ksztalcenie-przedszkolne-i-szkolne

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/163751;jsessionid=5CFE1EAA86A5DD883D37FC0F05F6FDDE?ci=document_add_comment&mid=163771&state=am

https://czasdzieci.pl/warszawa/katalog/dzi,1-edukacja,pod,80-przedszkola_specjalne_integracyjne.html

Chcesz wiedzieć więcej?

Skorzystaj z darmowej porady w ramach Kompleksowego Centrum Poradniczego Fundacji Avalon

Udzielamy wsparcia poradniczo-informacyjnego, prawniczego, psychologicznego oraz seksuologicznego. Na stronie Centrum znajdziesz szczegóły odnośnie dyżurów poszczególnych specjalistów.

Zapraszamy!

Powiązane artykuły