Przejdź do głównej zawartości
Na grafice zdjęcie dwóch dziewczynek przy tablecie. Jedna z nich ma niepełnosprawność. Napis: Dobry Start - czyli wyprawka szkolna dla Każdego ucznia, także z niepełnosprawnością. Agnieszka Harasim, wsparcie poradniczo informacyjne, Logotypy Kompleksowego Centrum Poradniczego, Fundacji Avalon oraz Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Czas czytania: 3 min

„Dobry Start”, czyli co musisz wiedzieć o wyprawce szkolnej dla każdego ucznia, także z niepełnosprawnością

Agnieszka Harasim

Specjalistka ds. niepełnosprawności w Kompleksowym Centrum Poradniczym Fundacji Avalon

Na czym polega „Dobry Start”?

Od 2018 roku działa specjalny program, którego celem jest odciążenie domowych budżetów rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Zgodnie z założeniami projektu, rodzice mogą starać się o dodatkowe 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka.

Świadczenie wypłacane jest raz w roku dla dzieci rozpoczynających rok szkolny, uczących się do ukończenia przez nie 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do ukończenia 24. roku życia.

Kto może ubiegać się o świadczenie w ramach „Dobrego Startu”?

Wniosek o świadczenie na wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry Start” może złożyć:

 • rodzic:
  • Jeśli, dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.
  • Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców – każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli 150 zł.
 • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
 • opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • osoba ucząca się.
  • Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.

Świadczenie “Dobry Start” przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym, opuszczającym dom zastępczy. W tym przypadku wniosek o świadczenie “Dobry Start” może złożyć:

 • rodzina zastępcza,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 • osoba ucząca się, będąca osobą usamodzielnianą.

Gdzie złożyć wniosek?

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie “Dobry Start”, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Tak jak w ramach ubiegłorocznej edycji, wnioski o świadczenie “Dobry Start” można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną, przez:

Kiedy należy złożyć wniosek?

Nabór wniosków online przypada od 1 lipca do 30 listopada 2022 roku.

Kiedy następuje wypłata świadczenia?

Jeśli wniosek został złożony w lipcu lub sierpniu, wypłata przyznanego świadczenia “Dobry Start” nastąpi nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach (tj. wrześniu, październiku lub listopadzie) wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

Jakie dzieci są objęte dofinansowaniem?

„Dobry Start” przysługuje dzieciom uczącym się w szkole. Program ten nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

Począwszy od 2019 r., wsparcie z rządowego programu „Dobry Start”, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Program ten nie obejmuje studentów.

Czy pobieranie zasiłków z pomocy społecznej ma wpływ na świadczenie?

Świadczenia z rządowego programu „Dobry Start” nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Otrzymanie wsparcia z tego programu nie spowoduje zatem utraty zasiłku z pomocy społecznej.

Czy można złożyć wniosek, jeśli nie jest jeszcze wiadomo, do jakiej szkoły pójdzie dziecko?

Warunkiem otrzymania świadczenia “Dobry Start” z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023, jest wskazanie przez rodzica we wniosku danych szkoły. Jeśli rodzic nie wpisze we wniosku danych danej placówki edukacyjnej, nie jest w stanie złożyć prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie “Dobry Start”.

Świadczenie w ramach „Dobrego Startu” jest zwolnione z podatku. Oznacza to, że rodzina otrzyma przyznane świadczenie w pełnej wysokości.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start-dla-kazdego-ucznia-1-lipca-rusza-nabor-wnioskow

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2016425?fbclid=IwAR13x0Pcz5XmfDW3klR97extzmGOSy5hXCBl8aNQv_e8yHWe7GgbkgIe_Bw

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

Chcesz wiedzieć więcej?

Skorzystaj z darmowej porady w ramach Kompleksowego Centrum Poradniczego Fundacji Avalon

Udzielamy wsparcia poradniczo-informacyjnego, prawniczego, psychologicznego oraz seksuologicznego. Na stronie Centrum znajdziesz szczegóły odnośnie dyżurów poszczególnych specjalistów.

Zapraszamy!

Powiązane artykuły