Przejdź do głównej zawartości
Na grafice zdjęcie dwóch osób siedzących na przeciwko siebie i trzymających się za ręce. Napis: Asystent osoby z niepełnosprawnością - wszystko co musisz wiedzieć. Agnieszka Harasim, wsparcie poradniczo informacyjne, Logotypy Kompleksowego Centrum Poradniczego, Fundacji Avalon oraz Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Czas czytania: 4 min

Asystent osoby z niepełnosprawnością – wszystko, co musisz wiedzieć

Agnieszka Harasim

Specjalistka ds. niepełnosprawności w Kompleksowym Centrum Poradniczym Fundacji Avalon

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (oficjalna nazwa programu) zapewnia pomoc osobie z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz wpiera ją w życiu społecznym. Jest to forma ogólnodostępnego wsparcia, z którego mogą skorzystać osoby z niepełnosprawności, które spełnią określone warunki.

Kto może skorzystać z usług asystenckich?

Z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” mogą skorzystać:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Jak się zgłosić do programu usług asystenckich?

Gmina / powiat przyznaje usługi asystencji osobistej na podstawie karty zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do programu. Dodatkowo należy przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności. Oficjalna strona przez którą można zgłosić się do programu na 2022 rok – znajduje się TUTAJ.

Pamiętaj:

Program dotyczący asystenta osobistego realizowany jest przez gminy, powiaty albo organizacje pozarządowe na zasadzie dobrowolności, co oznacza, że nie każda gmina musi realizować rządowy program usług asystenckich.

Będą to robić ta gmina czy powiat, które wystąpiły o środki na ten cel z rządowego programu. Najlepiej skontaktować się w tej sprawie z ośrodkiem pomocy społecznej, w miejscu zamieszkania (spis lokalnych ośrodków pomocy społecznej znajdziesz na stronie swojego Urzędu Wojewódzkiego)

Ile godzin przysługuje dla jednego uczestnika projektu?

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków funduszu przypadających na jednego uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (z niepełnosprawnością sprzężoną);
 2. 720 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 360 godzin rocznie dla:
  1. osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W czym pomoże mi asystent osobisty?

Asystent osoby z niepełnosprawnością to ogromne wsparcie. Taka osoba pomoże między innymi w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego;
 • wyjściu z domu, powrocie do domu lub dojazdach;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej; asystencji osobistej na terenie szkoły, ale może być ona realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Czy asystent pomoże mi w czynnościach pielęgnacyjnych?

Asystent może pomóc osobie z niepełnosprawnością w czynnościach pielęgnacyjnych, o ile nie są to czynności medyczne. Asystent pomoże więc w takich czynnościach jak na przykład skorzystanie z toalety czy przemieszczenie się na fotel / wózek.

Pamiętaj!
W ramach programu nie są świadczone usługi opiekuńcze ani specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Usługi asystenckie nie są również realizowane w placówkach, które zapewniają całodobową opiekę (np. DPS, ZOL), w placówkach rehabilitacji (np. WTZ).

Ile godzin w tygodniu mogę korzystać z usług asystenta?

Usługi asystenckie świadczone są w wymiarze maksymalnie 10 godzin w tygodniu i mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie Pracy.

Ile kosztują usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością?

Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego, więc adresat nie ponosi kosztów związanych z pomocą asystenta. Oznacza to, że usługa jest bezpłatna.

Program jest realizowany od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Źródła:

https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/program-asystent-osoby-z-niepelnosprawnoscia

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2022

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1813314;jsessionid=6760B3E7C6F33B05E41A580359563671

https://wcpr.pl/aktualnosci/program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/fundusz-solidarnosciowy-18780529

Chcesz wiedzieć więcej?

Skorzystaj z darmowej porady w ramach Kompleksowego Centrum Poradniczego Fundacji Avalon

Udzielamy wsparcia poradniczo-informacyjnego, prawniczego, psychologicznego oraz seksuologicznego. Na stronie Centrum znajdziesz szczegóły odnośnie dyżurów poszczególnych specjalistów.

Zapraszamy!

Powiązane artykuły