Przejdź do głównej zawartości
Na grafice symbol paragrafu
Czas czytania: 1 min

Zmiana regulaminu gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych w ramach subkont.

Szanowni Państwo,

W dniu 01.07.2015 r. wprowadzona zostaje zmiana w treści Regulaminu gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych w ramach subkont.

  1. Zmianie uległa kolejność niektórych paragrafów.
  2. Regulamin został podzielony na paragrafy odpowiadające określonym działom porządkując regulacje w nim zawarte.
  3. Zmieniona została część zapisów regulaminu m.in. o sposobie informowania Fundacji o śmierci beneficjenta oraz o sposobie ochrony danych beneficjentów. Zgodnie z nowymi zapisami w przypadku śmierci Beneficjenta należy powiadomić Fundację o tym fakcie drogą mailową lub listowną, a nie telefoniczną jak to było do tej pory.
  4. W związku ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi sposobu organizowania i przeprowadzania Zbiórek Publicznych usunięto informacje o koncie dotyczącym zbiórki publicznej.
  5. Uszczegółowiono informację dotyczącą ochrony danych osobowych beneficjentów Fundacji.

Zachęcamy do zapoznania się z nową treścią regulaminu, która jest dostępna do pobrania po zalogowaniu się w Panelu Logowania.

Nowa treść regulaminu zacznie obowiązywać 14 dni po jej ogłoszeniu.

W przypadku niewyrażenia zgodny na wprowadzone zmiany przysługuje Państwu możliwość rozwiązania Porozumienia.