Przejdź do głównej zawartości
Na grafice człowiek na wózku, trzymający kalendarz z datą 08.2018
Czas czytania: 1 min

Zmiana formularzy dotyczących subkont

Szanowni Państwo,

W związku z wymogiem dostosowaniem się do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz zmianą logo Fundacji Avalon w dniu 10.08.2018 zmianie ulegają druki:

  1. Regulaminu – Nowa treść regulaminu zacznie obowiązywać 14 dni po jej ogłoszeniu.
  2. Rozwiązania Porozumienia – prosimy o używanie aktualnego druku jeśli jest to konieczne
  3. Upoważnienia do subkonta – prosimy o używanie aktualnego druku jeśli jest to konieczne
  4. Wniosku o dofinansowanie – bezterminowo obowiązują wszystkie wersje wniosków od 5AF wzwyż
  5. Zgody dla Beneficjentów – prosimy o używanie aktualnego druku jeśli jest to konieczne

W wyżej wymienionych dokumentach zmienione zostało logo, zniesiono obowiązek dostarczania do Fundacji kserokopii/skanów oraz numerów dowodów osobistych oraz dodano obowiązek informacyjny zgodny z wymogami RODO.

Żaden w powyższych dokumentów nie musi zostać wysłany do Fundacji jeśli nie chcą Państwo dokonywać zmian przy subkoncie.

Zmiany formularzy nie powodują konieczności podpisywania nowych druków.