Przejdź do głównej zawartości
trzech uśmiechniętych mężczyzn pozuje do wspólnego zdjęcia, jeden z nich jest na wózku
Czas czytania: 3 min

Zarząd Fundacji Avalon na Kongresie „Inclu(vi)sion: nowa wizja otwartego rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami”

W środę 10 maja w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się Kongres „Inclu(vi)sion: nowa wizja otwartego rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami”. Na wydarzeniu spotkają się przedstawiciele biznesu, administracji i organizacji pozarządowych w celu podjęcia dyskusji o tym, jak sprawić, żeby firmy częściej i chętniej zatrudniały osoby z niepełnosprawnościami na różnorodnych stanowiskach.

Do tematów, jakie zostaną poruszone na Kongresie, należą m.in.:

  • megatrendy ESG, Diversity & Inclusion w kontekście zatrudniania osób z niepełnosprawnościami,
  • projektowanie dostępnych i inkluzywnych procesów rekrutacji i zatrudniania,
  • modele wsparcia i współpraca międzysektorowa,
  • wyzwania związane z inkluzywnym rynkiem pracy, z jakimi mierzy się biznes.

Jednym z głównych celów Kongresu jest zawiązanie Partnerstwa Inclu(vi)sion, które ma stanowić forum współpracy na rzecz istotnego wzrostu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce do 2030 r. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia, a także inicjatorem zawiązania Partnerstwa jest Fundacja Aktywizacja.

W czasie jutrzejszego wydarzenia Fundację Avalon reprezentował będzie Prezes Zarządu Sebastian Luty, który w imieniu Fundacji złoży podpis pod porozumieniem, na mocy którego nasza Fundacja przystąpi do Partnerstwa. W Partnerstwie uczestniczyć będzie także wielu przedstawicieli biznesu, administracji rządowej, samorządowej, szeroko rozumianego środowiska politycznego, instytucji międzynarodowych, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, mediów oraz innych podmiotów i osób działających w tym obszarze.

Z postulatami Partnerstwa można zapoznać się na stronie: https://incluvision.aktywizacja.org.pl/

Wśród prelegentów jutrzejszego Kongresu znajdą się również członkowie Zarządu Fundacji Avalon, która od 16 lat aktywnie wspiera osoby z niepełnosprawnościami na różnych płaszczyznach: Łukasz Wielgosz (Członek Zarządu) zabierze głos w dyskusji na temat wsparcia biznesu w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, zaś Krzysztof Dobies (Dyrektor Generalny) weźmie udział w panelu o stereotypach i zmianie postrzegania osób z niepełnosprawnościami w mediach.

W miejscu wydarzenia znajdować się będzie także Edusfera, która pozwoli potencjalnym pracodawcom wczuć się w sytuację osób z niepełnosprawnościami: za sprawą VR dowiedzą się, jak wygląda wizyta w przychodni osoby z niepełnosprawnością wzroku, a dzięki specjalnemu kombinezonowi doświadczą różnych niepełnosprawności ruchowych.


Udział w Kongresie jest bezpłatny, lecz ze względu na charakter wydarzenia liczba miejsc jest ograniczona – obowiązują zapisy przez formularz na stronie organizatora.

Zaangażowanie przedstawicieli Fundacji Avalon wpisuje się w działania wokół organizowanego przez nią Miesiąca Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami, w ramach którego organizacja prowadzi szereg działań. Oprócz zaproszenia do wyrazu solidarności z osobami doświadczającymi niepełnosprawności poprzez podpisanie Deklaracji „Szanuję. Nie dyskryminuję.” 2023, czy wsparcia finansowego działań Organizacji, przeprowadzone zostały badania dotyczące dyskryminacji OzN. W badaniach, które zostaną opublikowane w dniu 24 maja na stronie Fundacji Avalon, został także podjęty temat dyskryminacji na rynku pracy i w procesach rekrutacyjnych. Bohaterowie kampanii społecznej Fundacji Avalon również często podkreślają swoje doświadczenia w tym zakresie.

Zachęcamy do zaangażowania w działania: