Przejdź do głównej zawartości
Na grafice zdjęcie logopedki siedzącej obok urządzenia - cyber oka, napis Centrum Aktywnej Rehabilitacji Fundacji Avalon zaprasza dzieci z niepełnosprawnością i pełnosprawne na bezpłatne zajęcia z komunikacji alternatywnej i wspomagającej.
Czas czytania: 3 min

Zapisz swoje dziecko na bezpłatne zajęcia z komunikacji alternatywnej!

Rozpoczynamy cykl bezpłatnych zajęć z komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC), wykorzystującej system C-Eye, który jest dostosowany zarówno do komunikacji przy pomocy wzroku, switcha (przycisku) oraz gestu wyboru.

Przy pomocy oprogramowania MÓWik tworzymy dostosowane do potrzeb pacjenta i jego rodziny podstawowe tablice komunikacyjne i uczymy korzystania z nich.

Pokazujemy dziecku i najbliższym podstawowe gesty Makatonu, aby w przypadku potrzeby szybkiego komunikatu dziecko mogło przekazać swoją potrzebę.

Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC) to obszerny obszar praktyk i technik, które pomagają ludziom z trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy. Jest to szczególnie istotne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ale także wspomagająco przy opóźnionym rozwoju mowy u dzieci pełnosprawnych.

Głównym celem wprowadzania AAC jest ułatwienie lub umożliwienie wyrażania swoich potrzeb, uczuć, myśli i pragnień. Zwiększa to samodzielność i jakość życia naszych podopiecznych.

Podczas pierwszych kilku spotkań szczegółowo oceniam potrzeby komunikacyjne pacjenta. Ważne jest zrozumienie rodzaju trudności komunikacyjnych, posiadanych umiejętności oraz preferencji pacjenta i jego rodziny w zakresie sposobu komunikacji. Na tej podstawie wspólnie z rodzicami podejmujemy decyzję dotyczącą najlepszej metody komunikacji alternatywnej dla danego pacjenta. Jeśli pacjent ma już dobrane narzędzie komunikacyjne to następuje dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkownika, uwzględniając jego umiejętności i preferencje oraz codzienne potrzeby i komunikację z najbliższym otoczeniem.

Kolejne terapie skupiają się na wypracowaniu intencji komunikacyjnej oraz nauce używania wybranego narzędzia komunikacyjnego. Trening powinien być regularny i dostosowany do rozwoju umiejętności pacjenta. Komunikacja wspomagająca i alternatywna powinna być włączona w codzienne życie osoby w sposób naturalny i konsekwentny. Dlatego w toku cyklu terapii ćwiczymy różnorakie sytuacje społeczne i ściśle współpracujemy z rodzicami, aby wykorzystanie narzędzia komunikacyjnego nie kończyło się po wyjściu z gabinetu. Utworzenie wspierającego i akceptującego środowiska sprzyja rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i integracji społecznej.

Przez cały cykl terapeutyczny monitoruję postępy pacjentów i na bieżąco dostosowuję strategie komunikacyjne, aby zapewnić maksymalną efektywność terapii.

Weronika Witecka, logopedka Fundacji Avalon

Zajęcia skierowane są do dzieci:

  • mających zdolność rozumienia mowy, ale sami nie potrafią się nią posługiwać, np. dzieci z porażeniem mózgowym, które z powodu dużej spastyczności i ruchów mimowolnych nie są w stanie kontrolować narządów mowy, by czytelnie artykułować dźwięki;
  • z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami językowymi;
  • które potrzebują wsparcia w rozwoju mowy, np. dzieci z dysfazją rozwojową;
  • których mowa jest niezrozumiała dla dalszego otoczenia i słuchacze w niektórych sytuacjach mają trudności w zrozumieniu artykulacji;
  • które nie mają w ogóle rozwiniętej mowy i korzystają z alternatywnej formy komunikacji jako języka używanego przez całe życie.

Wprowadzenie AAC i nauczenie dziecka oraz osób z nim przebywających korzystania z komunikacji alternatywnej lub wspomagającej prowadzi do usamodzielnienia dziecka.

Zapraszamy dzieci w każdym wieku na 20 godzin bezpłatnej terapii!

Liczba miejsc ograniczona, a o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt rozpoczynamy dzięki wsparciu Fundacji Charytatywnej Polonii Amerykańskiej.

☎Zapisy odbywają się przez recepcję Fundacji Avalon:
22 349 97 71

796 324 328 📧[email protected]