Przejdź do głównej zawartości
Na grafice logotypy Fundacji avalon oraz Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Czas czytania: 12 min

Wybór agencji do realizacji kampanii społecznej „Niepełnosprawni Pełnowartościowi”

Aktualizacja:

Fundacja Avalon pozyskała 6 ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji kampanii społecznej Niepełnosprawni Pełnowartościowi spośród których zgodnie z przedstawionymi w ogłoszeniu kryteriami wybrana została Agencja Nie Do Ogarnięcia ANDO. Wszystkim agencjom zaangażowanym w proces serdecznie dziękujemy za poświęcony czas oraz zaangażowanie. Szczegóły dotyczące kryteriów, uzyskanej ilości punktów oraz ogólnej oceny ofert zostały wysłane bezpośrednio do zgłaszających.

Temat: Ogólnopolska kampania społeczna Niepełnosprawni Pełnowartościowi

Nazwa i adres:
Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
ul. Domaniewska 50A
02-672 Warszawa

Branża: sektor organizacji pozarządowych

O Fundacji Avalon:

Fundacja Avalon jest jedną z największych organizacji w Polsce wspierających osoby z niepełnosprawnościami oraz przewlekle chore. Powstała w 2006 roku, a od 2009 posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Fundacja oferuje pomoc potrzebującym w obszarze finansowym, a także prowadzi szereg programów społecznych i edukacyjnych, mających na celu zmianę postrzegania osób z niepełnosprawnościami w polskim społeczeństwie oraz aktywizację osób niepełnosprawnych. Fundacja Avalon wspiera aktualnie ponad 12 500 osób z niepełnosprawnościami z całej Polski. Łączna wartość pomocy udzielonej przez Fundację swoim podopiecznym wynosi ponad 270 mln złotych.

Projekty Fundacji Avalon:

Subkonto: Usługa skierowana do osób potrzebujących wsparcia finansowego – osób dotkniętych niepełnosprawnością oraz przewlekle chorych. Narzędzie umożliwia gromadzenie środków pieniężnych pochodzących z różnych źródeł – darowizn, 1% podatku, SMS-ów charytatywnych czy zbiórek prowadzonych na Helpuj.pl oraz innych wybranych portalach, a także innych form wsparcia jak aukcje allegro, czy prowizji od zakupów na FaniMani.pl. Zebrane fundusze, beneficjenci mogą przeznaczyć na między innymi leczenie, turnusy rehabilitacyjne, zakup środków medycznych, koszty życia codziennego a nawet realizację marzeń mających niebagatelne znaczenie w procesie powrotu do zdrowia.

Helpuj.pl: portal zbiórkowy przeznaczony dla posiadaczy subkonta w Fundacji Avalon. Helpuj.pl to wyjątkowe miejsca na internetowej mapie, gdzie można wesprzeć osoby potrzebujące zarówno w zakresie zaspokojenia ich życiowych potrzeb jak realizacji marzeń. Narzędzie pozwala podopiecznym Fundacji zakładanie zbiórek pieniężnych, a darczyńcom organizowanie angażujących wyzwań na rzecz osób potrzebujących.

Centrum Aktywnej Rehabilitacji Avalon Active: projekt aktywnej i holistycznej rehabilitacja, którego odbiorcami są osoby powyżej 16 roku żucia z niepełnosprawnością ruchową czy neurologiczną. Głównym celem projektu jest aktywizacja osób doświadczających niepełnosprawności oraz zwiększanie ich samodzielności, niezależności oraz aktywności fizycznej i społecznej. Fizjoterapia prowadzona jest w warszawskiej siedzibie Fundacji a także online. Prócz tradycyjnych zajęć z fizjoterapeutą, w procesie rehabilitacji wykorzystywane są elementy z różnych dziedzin sportu: sztuk walki, cross treningu, jogi, nordic walkingu, zumby i innych aktywności.

Avalon Extreme: Misją projektu jest zwiększenie aktywności sportowej osób z niepełnosprawnościami a także zmiana percepcji niepełnosprawności poprzez promocję sportów ekstremalnych. W ramach projektu prowadzone są zajęcia sportowe, szkolenia dla trenerów oraz OzN. W ramach projektu Avalon Extreme, Fundacja Avalon zrealizowała trzy edycje kampanii społecznej EXTRAsprawni udowadniające, że niepełnosprawność nie stanowi słabości ani przeszkody w realizowaniu sportowych i życiowych pasji.

Sekson: Projekt Sekson, prowadzony jest przez Fundację Avalon, poświęcony jest seksualności i rodzicielstwu osób z niepełnosprawnością ruchową. Misją projektu jest edukowanie i potrzeba zmiany świadomości o życiu intymnym i rodzicielstwie osób z niepełnosprawnością ruchową. Projekt działa od dwóch lat. W tym czasie m.in. przeprowadziliśmy szerokie badania jakościowe i ilościowe, zrealizowaliśmy pierwszą edycję projektu fotograficzno – filmowego Pełnosprawni w miłości, pierwszą część cyklu wywiadów #wyłączamytabu #włączamywiedzę. Rozbudowujemy platformę edukacyjną Sekson.pl, a także Mapę Dostępności – ogólnopolską wyszukiwarkę gabinetów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i specjalistów, którzy mają doświadczenie w pracy z OzN. Najważniejszym wydarzeniem, które organizujemy raz do roku jest konferencja Sekson. W okresie grudzień 2021 – marzec 2022, Fundacja Avalon przeprowadziła ogólnopolską kampanię społeczną Pełnosprawni w miłości, która spotkała się z szerokim zainteresowaniem i odzewem w mediach oraz przestrzeni internetowej. Działania prowadzone były w telewizji, radio, mediach społecznościowych, na nośnikach zewnętrznych, digitalu oraz przestrzeni PR. W ramach projektu organizowana jest Konferencja Sekson, trwające dwa dni wydarzenie odbywa się w Warszawie, ale jest również transmitowane online. Tegoroczna Konferencja jest IV edycją, planowana jest na początek października.

Kompleksowe Centrum Poradnicze: Projekt współfinansowany ze środków PFRON, skierowany do osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, bliskich czy znajomych, oferujący darmowe konsultacje mające na celu uzyskanie informacji niezbędnych do codziennego rozwiązywania problemów związanych z niepełnosprawnością. Bezpłatne konsultacje obejmują porady psychologa, seksuologa, prawnika oraz specjalisty ds. niepełnosprawności.

Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami: Inicjatywa powstała bezpośrednio po agresji Rosji na Ukrainę, w lutym 2022 roku, w ramach której Fundacja umożliwia uchodźcom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym zbieranie środków od darczyńców w ramach usługi subkonta oraz skorzystanie z bezpłatnej rehabilitacji w Centrum Aktywnej Rehabilitacji Avalon Active. Ponad to wspieramy polskie i ukraińskie organizacje w pozyskaniu sprzętu ortopedycznego, środków higieny osobistej, środków medycznych i innego wyposażenia niezbędnego dla osób z niepełnosprawnościami. CPUzN działa aktywnie na rzecz wyposażenia przejść granicznych między Polską a Ukrainą a także punktów recepcyjnych, oganizuje także transport uchodźców.

Założenia i cele kampanii:

Ogólnopolska kampania społeczna Niepełnosprawni Pełnowartościowi zakłada emisję spotów reklamowych emitowanych w TV, radio, Internecie i na nośnikach zewnętrznych ukierunkowanych na ukazaniu pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami, promocji pozytywnych postaw wobec nich, wskazanie, że są wśród nas korzystając z życia społecznego i zawodowego; wskazanie pozytywnych wzorców relacji i kontaktów osób w pełni sprawnych z osobami niepełnosprawnymi. Ideą kampanii jest promocja pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczeństwie polskim – zarówno wśród osób w pełni sprawnych, rodzin i partnerów osób z niepełnosprawnościami jak i ich samych. Poprzez kampanię Fundacja chce przekonywać, że rozpoczęcie relacji z osobą z niepełnosprawnością nie jest niczym wyjątkowym ani trudnym – wystarczy podejść, zacząć rozmowę, bez obaw i barier. Budując pozytywny obraz osób niepełnosprawnych a także wzorce dobrych relacji i kontaktów z nimi przekazujemy przesłanie kampanii, jakim jest przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu OzN i ich włączanie w stosunki społeczne na równych prawach.

Osobom z niepełnosprawnościami chcemy pokazać, że mogą żyć w pełni i korzystać z możliwości jakie daje im życie towarzyskie, społeczne czy też kulturalne. Kampania ma także na celu wskazanie rodzinom osób z niepełnosprawnościom, że wystarczy zacząć od drobnych rzeczy, aby docelowo wspierać swoje dzieci/partnerów w ich drodze do usamodzielnienia i zmniejszenia zależności od drugiego człowieka. Hasło kampanii wskazuje, że osoby z niepełnosprawnością to pełnowartościowe osoby, które tak jak każdy pragną kontaktu z drugim człowiekiem. W przekazie powinniśmy wystrzegać się dwóch podstawowych stereotypów, związanych z przedstawianiem osób niepełnosprawnych w mediach. Pierwszy stereotyp to wizerunek ofiary, z którym łączą się takie odczucia jak litość, żal, współczucie. Drugi to wizerunek bohatera/herosa.

Grupa docelowa:

Kampania skierowana jest do ogółu społeczeństwa polskiego, ze szczególnym naciskiem na trzy poniższe grupy odbiorców:
(dla każdej z tych grup, kampania powinna realizować konkretne, inne cele)

 • osoby pełnosprawne
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • rodziny osób z niepełnosprawnościami

Bohaterowie kampanii:

Bohaterami kampanii ma być około 8 osób, w tym osoby z niepełnosprawnościami, będące na różnym etapie swojego życia. Przedstawione zostaną jako osoby zadowolone, spełnione życiowo, które mimo zmagań z różnego rodzaju trudnościami sięgają marzeń i sukcesów. Chcemy wywołać pozytywne emocje, wzbudzić refleksję, a także pokazać ich drogę od samotnego życia, przez moment przełamania lęków i barier społecznych do poczucia szczęścia, spełnienia dzięki realizacji swoich pasji, ambicji, dzięki kontaktom społecznym z osobami w pełni sprawnymi. W kampanii pojawią się więc także osoby w pełni sprawne ujęte w kontekście ich relacji z osobami niepełnosprawnymi. Ich relacja powinna być ukazana w sposób pozytywny acz naturalny i nieidealizowany. Szczególnie zależy nam na pokazaniu relacji równości, szacunku i zrozumienia. Bohaterowie kampanii muszą być zróżnicowani, aby móc pokazać możliwie najszerzej spektrum tematu. Zależy nam na pokazaniu ludzi w różnym wieku, różnej płci, różnym wyglądzie, ale też o różnych rodzajach niepełnosprawności. Chcemy pokazać osoby z wrodzoną niepełnosprawnością oraz nabytą (w wyniku choroby bądź wypadku), a także osoby z niepełnosprawnością ruchową (wózek, proteza, brak kończyny…), sensoryczną (wzrok, słuch), intelektualną. Główny nacisk powinniśmy kłaśćna niepełnosprawność ruchową.

Materiały promujące kampanię:

 • spoty reklamowe – spoty o długości 30 sekund (forma podstawowa) oraz 15 sekund (skrót/skróty formy podstawowej) prezentujące idee kampanii. Emitowane będą w telewizji, w kanałach o najlepszym indeksie dopasowania w grupie docelowej, w czasie zapewniającym osiągnięcie zadowalającej oglądalności.
  Według wniosku kampania planowana jest w takich stacjach jak TVN, Polsat, TVP. Spoty emitowane będą także w portalach internetowych, serwisach tematycznych i social mediach. Kampania ma być optymalizowana pod kątem jak największej ilości odbiorców oraz pełnego obejrzenia spotów. W zakresie sieci reklamowej Google, podobnie jak w przypadku działań socialowych, celem jest pełne obejrzenie filmu oraz przejście na landing page. Prawa autorskie przekazane zostaną Fundacji bezterminowo.
 • spoty radiowe – nagrania emitowane w wybranych stacjach radiowych dopasowane do grup docelowych o najlepszym indeksie dopasowania. Reklama ma być nagraniem o długości min 15 sekund
  Planowana jest także w radio internetowym zapewniającym dotarcie na terenie całego kraju.
 • materiały foto i graficzne – Podczas nagrywania spotów reklamowych przeprowadzona zostanie sesja zdjęciowa, zakładająca także zdjęcia z off-u. Zdjęcia z sesji umożliwią do stworzenia materiałów graficznych i promocyjnych służących promocji kampanii. Pojawiać się będą one we wszystkich kanałach komunikacji. Prawa autorskie przekazane zostaną Fundacji bezterminowo.
 • kreacje outdoorowe – spójna kreacja do reklamy zewnętrznej nastawiona będzie na wywołanie odpowiednich emocji i przekazanie odpowiedniego przekazu kampanii. Kampania na nośnikach zewnętrznych uwzględniać będzie kryteriami zasięgu, ale też lokalizacji uwzględniającej największe miasta w Polsce. Powinna zawierać prosty i zrozumiały przekaz, wywołujący refleksję nad ideą kampanii.

Czas realizacji:

 • realizacja nagrań spotów: IX-XI 2022
 • przygotowanie materiałów do emisji: październik 2022
 • emisja spotów i reklam – TV, radio, portale internetowe, outdoor: XII 2022 – I 2023
 • social media, działania influencerskie: XII 2022 – II 2023
 • działania PR: X 2022 – III 2023
 • dystrybucja materiałów do organizacji pozarządowych: XII 2022 – I 2023.

Mierniki dotarcia:

Działania wokół kampanii muszą być monitorowane, analizowane i na bieżąco optymalizowane w oparciu o wskaźniki pozyskane z narzędzi analitycznych, a także dostarczone przez organizacje badawcze i instytucje mierzące media i trendy.

Kanały kampanii i parametry form przekazu:

 • telewizja – ogólnopolskie i sprofilowane stacje o najlepszym indeksie dopasowania w grupie docelowej i potencjale budowania dotarcia; czas antenowy pozwalający uzyskać odpowiedni poziom dotarcia – minimum 3 stacje o zasięgu ogólnopolskim typu TVN, Polsat, TVP.

  GRP: 300, min. 1 zetknie się z reklamą 65% grupy docelowej, min. 3 razy 41%.
 • radio – ogólnopolskie i sprofilowane kanały radiowe o najlepszym indeksie dopasowania i dotarcia do grupy docelowej, radio internetowe typu ZPR Media, EuroZet czy RMF przynajmniej jeden spot 15 sekundowy spójny z reklamą telewizyjną minimum 70 emisji

  GRP: 55
  zasięg 1+20%
 • outdoor – kampania zewnętrzna na billboardach o zasięgu ogólnopolskim z poszanowaniem przestrzeni miejskiej.
  minimum 75 nośników typu billboard i/lub citylight, ewentualnie ekrany led w przestrzeni miejskiej w minimum 8 miastach w Polsce powyżej 250 tysięcy mieszkańców. Dotarcie na poziomie 8mln.
 • portale internetowe – ogólnopolskie oraz lokalne portale internetowe, serwisy tematyczne
 • Google Display Network – działania nastawione na pełne obejrzenie spotów oraz kontakt z treściami statycznymi – działania mają na celu uzyskanie jak największej ilości przeklików na landing page i zapoznanie się z umieszczonymi tam treściami
 • media tradycyjne – działania PR-owe
 • landing page – na potrzeby kampanii powstanie dedykowany landing page
 • kanały własne www – strona www, wpierająco www Fundacji Avalon oraz prowadzonych przez nią projekty
 • social media:
  Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube. Oprócz kanałów Fundacji Avalon, prowadzone są kanały:
  • Sekson: FB, IG
  • Extreme: FB, IG, TikTok
  • Helpuj: FB
 • influencer marketing – kampania powinna być aktywnie promowana w ramach tzw. Influencer marketingu z udziałem influencerów zarówno pełnosprawnych jak i tych dotkniętych niepełnosprawnością. Do kampanii zaangażowanych zostanie minimum 14 osób.
 • public relations:
  W ramach kampanii, szeroko prowadzone mają być działania PRowe, w zakresie publikacji komunikatów prasowych oraz działań inspirujących media do publikowania treści na temat kampanii. Działania PRowe mają na celu także wywołanie dyskusji opiniotwórczej wokół idei kampanii. Zależy nam na dotarciu do jak największej ilości osób w mediach, z którymi na co dzień nie współpracujemy, bądź nie mamy silnych relacji. Celem jest zdobycie patronatów medialnych, duża ilość jakościowych publikacji, budzących zainteresowanie oraz wywołujących refleksję czy dyskusję. Szczególny nacisk kładziemy na media społeczno-kulturowe, psychologiczne, opiniotwórcze.

Oczekiwania od agencji wg wytycznych Fundacji:

 • przygotowanie wstępnej koncepcji kreatywnej i strategii kampanii
 • kreacja i realizacja spotów reklamowych do TV i radia
 • realizacja sesji zdjęciowej
 • realizacja przeformatowań
 • zaplanowanie emisji i zakup czasu antenowego: TV i radio
 • kreacja i realizacja kampanii outdorowej
 • zorganizowanie przestrzenne kampanii outdorowej i wykup nośników zewnętrznych
 • opracowanie i realizacja strategii działań reklamowych i wizerunkowych w przestrzeni digital
 • przygotowanie planu na działania PR, nawiązanie patronatów medialnych a także opracowanie planu publikacji w mediach opiniotwórczych, tematycznych i lifestylowych
 • wykonanie badań zasięgów oraz docieralności kampanii do konkretnych grup odbiorców
 • monitoring mediów
 • znalezienie odpowiednich influencerów i twórców internetowych, nawiązanie współpracy
 • rzetelność, uczciwość i terminowość
 • doświadczenie w realizacji kampanii społecznych dla organizacji pozarządowych

Kryteria wyboru agencji realizującej kampanię:

Wyboru agencji realizującej kampanię dokonają przedstawiciele Fundacji Avalon w składzie: Członek Zarządu, Dyrektor Generalny, Kierownik Działu Komunikacji i Promocji oraz wybrani przedstawiciele poszczególnych działów. Każda z osób będzie przyznawała punkty według poniższej punktacji. Punkty zostaną podliczone. Z trzema agencjami, które uzyskają najwyższą punktację mogą zostać zorganizowane spotkania doprecyzowujące. Fundacja pozostawia sobie prawo do wyboru natychmiastowego agencji o najwyższej ilości punktów, bez konsultacji pomysłów pozostałych dwóch podmiotów.

 • 0-1 pkt – doświadczenie branżowe (długość funkcjonowania na rynku)
  1 pkt za doświadczenie powyżej 5 lat na rynku
 • 0-2 pkt – doświadczenie agencji w prowadzeniu kampanii społecznych (ilość przeprowadzonych kampanii):
  0 pkt – 0 kampanii; 1 pkt – 1-3 kampanie; 2 pkt – powyżej 3 kampanii
 • 0-1 pkt – doświadczenie agencji w prowadzeniu działań związanych z tematem niepełnosprawności
 • 0-1 pkt – doświadczenie agencji w prowadzeniu ogólnopolskich kampanii reklamowych:
  1 pkt – powyżej 3 kampanii
 • 0-3 pkt – kompleksowość działań (możliwość realizacji wszystkich oczekiwań od agencji, opisanych powyżej)
 • 0-1 pkt – znajomość działalności Fundacji i współpraca w przeszłości
 • 0-3 pkt – kreatywność i kompleksowość oferty (pomysł na spot, propozycje bohaterów, współprac, spełnienie wymogów technicznych, media plan, budżet)

Oferty, które nie będą brane pod uwagę:

 • oferty od osób / firm nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie takim jak PR, Marketing, reklama,
 • brak portfolio w ofercie,
 • brak szczegółowego media planu oraz budżetu w ofercie,
 • oferty podmiotów, których organy zarządzające są powiązane kapitałowo bądź rodzinnie z Fundacją Avalon.

Oferty wraz z portfolio prosimy wysyłać na adres: [email protected]

Oferent powinien przedstawić, które czynności zostaną zlecone podwykonawcom.

Więcej informacji na temat charakteru, założeń i budżetu kampanii zostanie przekazane Agencji na ewentualnym indywidualnym spotkaniu, w formie telefonicznej bądź w konwersacji mailowej.

Oferty zbierane będą do 1 lipca 2022 roku. Termin składania ofert został przedłużony do 10 lipca.

Wybór Agencji zostanie dokonany najpóźniej do końca lipca 2022 roku. Termin wyboru agencji został przedłuzony do 10 sierpnia.

Budżet na realizację postów, zakup mediów oraz działania promocyjne:

900’000zł brutto.

Kampania jest współfinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.