Przejdź do głównej zawartości
sylwetka człowieka na wózku, trzymającego kalendarz w dłoni z datą 05 2014
Czas czytania: 1 min

„Wsparcie we wchodzeniu na rynek pracy” – aktywizacja dla osób niepełnosprawnych

Celem głównym projektu jest podniesienie szans na znalezienie zatrudnienia 375 osób niepełnosprawnych będących absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych poprzez objęcie tych osób (oraz 250 osób z ich otoczenia) kompleksowym wsparciem w okresie od 01.03.2013 r. do 31.07.2014 r.

Wsparcie w ramach projektu objęte będą dwie grupy docelowe.

Pierwsza grupa docelowa to osoby niepełnosprawne z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, będące absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz uczelni wyższych, pozostające bez zatrudnienia z orzeczonym (czasowym/stałym) znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które w momencie przystąpienia do projektu nie mają ukończonych 30 lat. Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych oferowane w ramach projektu:

  • poradnictwo i doradztwo zawodowe – Indywidualne Plany Działania,
  • szkolenia zawodowe,
  • integracyjne wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno- zawodowej,
  • praktyki zawodowe,
  • staże rehabilitacyjne,
  • wsparcie w rozpoczęciu/kontynuacji nauki,
  • wsparcie psychologiczne (indywidualne i grupowe),
  • warsztaty dla rodzin i opiekunów.

Drugą grupę docelową w projekcie są: rodzina i opiekunowie. Opiekun osoby niepełnosprawnej to osoba wspierająca osobę niepełnosprawną w wykonywaniu codziennych czynności i pełnieniu ról społecznych m.in. rodzina, pracownicy ośrodków opiekuńczych, asystenci osób niepełnosprawnych. Dla opiekunów osób niepełnosprawnych przewidziano wsparcie w formie warsztatów.

Główne biura:

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, strona internetowa: www.far.org.pl.

Fundacja Fuga Mundi, strona internetowa: www.ffm.pl.