Przejdź do głównej zawartości
Grafika z ekranem komputera i dwoma przyciskami Elektroniczny i Rejestrowany.
Czas czytania: 2 min

Wniosek online – nowe narzędzie dla podopiecznych Fundacji Avalon

Fundacja Avalon nieustannie pracuje nad tym, aby korzystanie z subkonta w naszej organizacji było jak najprostsze i najwygodniejsze.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych podopiecznych oraz mając na uwadze ułatwienie procesu wnioskowania o dofinansowanie, oddajemy w ręce naszych beneficjentów nowe narzędzie – wniosek online.

Wniosek online – szybki i łatwy sposób na złożenie wniosku o dofinansowanie

Podopieczni mają dostęp do wniosku online po zalogowaniu się do swojego panelu subkonta. Tam, w zakładce „Wnioski” mogą wybrać dogodną dla siebie formę:

  • wniosek elektroniczny, zakładający dołączenie dokumentów potwierdzających wydatki w formie elektronicznych oryginałów oraz/lub skanów/zdjęć oryginałów dokumentów papierowych,
  • wniosek rejestrowany, zakładający zarejestrowanie wniosku online i dostarczenie do siedziby fundacji oryginałów dokumentów potwierdzających wydatki.

Pozostawiamy możliwość złożenia wniosku papierowego drogą tradycyjną, poprzez przesłanie  formularza wniosku o dofinansowanie wraz z oryginałami dokumentów na adres biura Fundacji, bądź składając go osobiście w siedzibie Fundacji Avalon.

Jednakże w związku z wprowadzeniem nowych funkcjonalności wprowadzamy również nowy formularz wniosku o dofinansowanie (wersja 11) wraz z nową treścią oświadczenia, z którym można się zapoznać tutaj: Formularz wniosku o dofinansowanie wersja 11

Wszystkie poprzednie wersje formularzy wniosków przestaną być honorowane z dniem 19.10.2022 r., a dofinansowanie będzie mogło zostać zrealizowane tylko po złożeniu aktualnego formularza wniosku papierowego bądź poprzez Panel Logowania.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do korzystania Poradnika na stronie internetowej Fundacji Avalon, w którym znajdują się informacje dotyczące obsługi subkonta, gromadzenia środków i ich wypłaty na podstawie  wniosku o dofinansowanie lub kontaktu mailowego pod adresem [email protected].