Przejdź do głównej zawartości
Na grafice kolarz zdjęć z różnymi osobami z niepełnosprawnościami.
Czas czytania: 2 min

Światowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

W Polsce żyje ponad 3 mln obywateli, którzy 3 grudnia, w Światowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, obchodzą swoje święto. Mimo, że określana jednym mianem „osób z niepełnosprawnościami”, społeczność ta jest mocno zróżnicowana. Niepełnosprawność może być ruchowa, intelektualna, sensoryczna, nabyta lub obecna od urodzenia.

Osoby z niepełnosprawnościami stanowią najprawdopodobniej największą mniejszość w Polsce. Mimo tak znaczącej liczebności, problemy tej grupy często są marginalizowane, a przy tworzeniu systemowych rozwiązań często pomijane. Ignorowanie w dyskusji publicznej tego głosu świadczy o sile stereotypów, które funkcjonują w naszym społeczeństwie. Fundacja Avalon, jedna z największych organizacji w Polsce wspierających OzN, walczy z wykluczeniem i stereotypami, bo w naszym przekonaniu osoby z niepełnosprawnościami mogą i powinny być aktywne w każdej sferze życia. – komentuje Krzysztof Dobies, dyrektor generalny Fundacji Avalon

Wizerunek osób z niepełnosprawnością obarczony jest wieloma mitami i ukazywany przez środki masowego przekazu w sposób spolaryzowany. Osoby te przedstawiane są jako zależne, wymagające ciągłej opieki, stanowiące ciężar dla swoich najbliższych. Widzimy je bardzo często na tle próśb o pomoc lub jako „super-kaleki”, dla których nawet wykonanie zwykłych, codziennych czynności urasta do bohaterskiego czynu. Wciąż żywe są określenia „inwalida” czy „upośledzony”.

Za mało jest głosu osób z niepełnosprawnościami w polskich mediach. Zbyt rzadko przedstawiamy osoby z niepełnosprawnościami w kontekście codzienności, zwyczajności. A przecież to są zwykli ludzie, tak jak my wszyscy. Krzywdzące jest określanie ich jako inwalidów, upośledzonych czy niepełnosprawnych, bo to z góry definiuje człowieka. Powinniśmy mówić o osobach z niepełnosprawnościami. To stawia ponad 3 mln ludzi w zupełnie innej pozycji. Zacznijmy tę konieczną zmianę od podstaw, czyli od zmiany języka, który jest ważnym elementem kształtowania opinii. Pokazujmy takie osoby jako aktywne, samodzielne, żyjące wśród nas, bo to jest prawdziwy wizerunek wielomilionowej społeczności osób z niepełnosprawnością. – komentuje Łukasz Wielgosz, członek zarządu Fundacji Avalon

Dzień Osób z Niepełnosprawnościami to ważna data w kalendarzu dla największej mniejszości w Polsce. Warto w tym dniu przypomnieć sobie o osobach z niepełnosprawnościami nie tylko w kontekście ich potrzeb, ale przede wszystkim ich wartości. Fundacja Avalon jako organizacja, która wspiera ponad 11 tys. osób, na co dzień swoją pracą wpływa na wizerunek i poczucie wartości osób z niepełnosprawnościami. W ramach różnych projektów Fundacja pomaga w pozyskiwaniu funduszy, rehabilituje, promuje aktywność sportową i edukuje. Wszystko po to, by dać szansę na aktywne życie tym, którzy często są społecznie pomijani i wykluczani.