Przejdź do głównej zawartości
megafon
Czas czytania: 4 min

Sukces Fundacji Avalon! Rekord 1,5% podatku!

Osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore, będące w trudnej sytuacji życiowej, które prowadzą zbiórki za pośrednictwem subkont w Fundacji Avalon, otrzymają w tym roku rekordowe wsparcie dzięki możliwości przekazania na ten cel 1,5% podatku. Na konto Fundacji wpłynął właśnie „główny” przelew z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń w Bydgoszczy w kwocie ponad 75,5 mln złotych. Oznacza to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o ponad 34%.

Jako prężnie działająca organizacja, stawiamy przede wszystkim na to, aby osobom, które korzystają ze wsparcia naszej Fundacji, udało się pomóc szybko i efektywnie, a przede wszystkim adekwatnie do potrzeb. Nasze działania skupiają się na tym, by realizacja pomocy ze środków finansowych, które podatnicy i darczyńcy tak hojnie przekazują naszym beneficjentom, była możliwie jak najszybsza i najprostsza. Dlatego ciągle się rozwijamy i udoskonalamy nasze narzędzia, formy wsparcia oraz systemy informatyczne. To wszystko jest możliwe właśnie dzięki naszym darczyńcom oraz podatnikom, przekazującym, zgodnie z ubiegłorocznymi zmianami, 1,5% podatku. Z tego miejsca chciałbym im wszystkim serdecznie podziękować.

Łukasz Wielgosz, Członek Zarządu Fundacji Avalon

Fundacja czeka teraz na pilne przesłanie z Urzędu Skarbowego informacji o tym, jak suma ta przekłada się na szczegółowe cele wskazane przez podatników. Dane z Urzędu Skarbowego zwyczajowo przekazywane są organizacjom pożytku publicznego na przełomie września i października. Dopiero po otrzymaniu tych informacji Fundacja rozdzieli środki zgodnie z wolą podatników (proces ten w ubiegłym roku Fundacja przeprowadziła w rekordowym tempie około 5 dni od otrzymania danych), po czym natychmiast rozpocznie realizację wniosków o dofinansowanie.

Tylko w ciągu minionych 12 miesięcy, dzięki wsparciu z 1% podatku za rok 2021 i dzięki przekazanym darowiznom, Fundacja zrealizowała blisko 20 tys. wniosków o pomoc finansową o wartości ponad 58 mln złotych. Wiadomo już, że w nadchodzącym roku suma ta będzie zdecydowanie wyższa.

Wzrost wsparcia dla osób, którym pomaga Fundacja Avalon to, w naszej ocenie, przede wszystkim efekt kluczowej zmiany w polskim prawie, polegającej na możliwości przekazania organizacjom społecznym 1,5% podatku, a nie tak jak wcześniej 1%. Wszystko wskazuje więc na to, że wzrost wsparcia będzie dotyczył całego sektora organizacji pożytku publicznego, choć na oficjalne dane z Ministerstwa Finansów trzeba jeszcze poczekać. Na razie możemy opierać się na cząstkowych informacjach publikowanych przez regionalne Izby Administracji Skarbowej, które zdecydowały się poinformować o wzrostach. Wynika z nich, że zainicjowana przez naszą Fundację walka o 1,5% podatku przyniosła efekt najbardziej pozytywny z możliwych – mimo ogromnego zagrożenia zmianami podatkowymi, do organizacji społecznych popłynie niezależne od polityków, rekordowe wsparcie finansowe.

Krzysztof Dobies, Dyrektor Generalny Fundacji Avalon


Przypomnijmy – w rezultacie zmian podatkowych wprowadzonych w zeszłym roku pod nazwą „Polski Ład” znacząco obniżony został w Polsce podatek dochodowy od osób fizycznych, za czym szła gwałtowna obniżka wsparcia dla organizacji w postaci 1% podatku. Szacunkowe obliczenia mówiły o nawet ponad 200 mln złotych mniej na realizację zadań pożytku publicznego, w tym pomocy osobom najbardziej potrzebującym.

W obliczu tych zagrożeń Fundacja Avalon w kwietniu 2022 roku zainicjowała sojusz społeczny mający na celu walkę o zwiększenie wsparcia dla organizacji. Polski rząd, zdający sobie sprawę z sytuacji, planował wprowadzenie przyznawanych uznaniowo grantów pomocowych. O tym, do których organizacji środki trafią, a do których nie, miały decydować konkursy tworzone i realizowane przez polityków i ministerialnych urzędników.

Fundacja Avalon zaangażowała do walki największe polskie organizacje pożytku publicznego oraz organizacje zrzeszające takie jak OFOP czy Forum Darczyńców. Przez pół roku Fundacja i organizacje sojusznicze prowadziły otwarty spór z rządem oraz politykami Zjednoczonej Prawicy o los przyszłego wsparcia dla organizacji.

Sejm nie był skłonny poprzeć starań organizacji. Kluczowa poprawka wprowadzająca 1,5% podatku dla OPP pojawiła się dopiero w czasie prac nad zmianami Polskiego Ładu w Senacie.

Po przesłaniu poprawki do Sejmu strona rządowa próbowała ją odrzucić, jednak zabrakło jej pojedynczych głosów do wymaganej większości. W efekcie – zmiana stała się faktem.

A dziś widzimy, jakie przyniosła efekty.

Najważniejsze jest to, że o wszystkim decyduje polski podatnik, a nie polski polityk. A my dzisiaj już wiemy, że wsparcie jakie uzyskają dzięki nam osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore będzie rekordowe i w wielu przypadkach da większe szanse na ratowanie zdrowia i życia oraz ułatwi zmagania z niełatwą, polską codziennością. Obserwując chociażby to, jaki los spotyka takie projekty jak wprowadzane właśnie świadczenie wspierające, zdajemy sobie sprawę, że jeszcze przez wiele lat osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore wymagające wsparcia będą musiały liczyć na działalność organizacji społecznych. Naszą misją od 16 lat jest niesienie im pomocy i cieszymy się, że w tym roku będziemy mieli o wiele większe możliwości. A jeśli udało się dodatkowo wywalczyć zmianę, która rewolucyjnie polepsza sytuację organizacji pożytku publicznego, to mogę tylko z uśmiechem rzec – nie ma za co!

Sebastian Luty, Prezes Zarządu Fundacji Avalon