Przejdź do głównej zawartości
Na grafice tabela ze statystykami
Czas czytania: 2 min

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze sprawozdaniem z wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Fundację Avalon.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy wspierają naszą Fundację i naszych Podopiecznych 🙂

Sprawozdaniez wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawiedecyzji Nr 550 z dnia 23.12.2013 r.

Na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23.12.2013 r Fundacja Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym zarejestrowana pod adresem ul. Michała Kajki 80/82/1, 04-620 Warszawa prowadziła w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014 zbiórkę publiczną w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe o numerze 86 1600 1286 0003 0031 8642 6151. W wyniku przeprowadzonej zbiórki organizatorowi udało się zebrać łączną kwotę w wysokości 280 806,03 zł. Na uzyskaną kwotę złożyło się 1242 wpłaty.

Ze środków pozyskanych w ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej sfinansowano jedynie koszty prowizji bankowych w związku z przelewami dofinansowań w wysokości 222,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej zbiórki dofinansowaniu zgodnie z udzielonym pozwoleniem podlegały następujące kategorie kosztów:

  1. Pokrycie kosztów medycznych, w tym usług, zabiegów i operacji medycznych, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego oraz turnusów rehabilitacyjnych w ilości 234 dofinansowań do łącznej wysokości 128 224,98 zł.
  2. Pokrycie kosztów transportu, w tym dojazd do pracy, szkoły na rehabilitację, utrzymania samochodu w ilości 114 dofinansowań do łącznej wysokości 42 379,84 zł.
  3. Pokrycie kosztów życia, w tym opłata za szkolenia, edukację, sprzęt ułatwiający naukę i pracę, dostosowanie mieszkania dla osób niepełnosprawnych, opłaty eksploatacyjne związane z miejscem zamieszkania, zakup odzieży, artykułów spożywczych, wyjazdów wypoczynkowych, według rodzaju wydatków wskazanych we wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej w ilości 168 dofinansowań do łącznej wysokości 109 979,21 zł.