Przejdź do głównej zawartości
Wspólne zdjęcie grupy społecznej na spotkaniu w Kancelarii Senatu.
Czas czytania: 2 min

Spotkanie z Marszałek Senatu na temat dostępności biur senatorskich

We wtorek 28 listopada Krzysztof Dobies, dyrektor generalny Fundacji Avalon, reprezentował Fundację w grupie społecznej podczas spotkania z p. Marszałek Senatu Małgorzatą Kidawa-Błońską oraz p. Wicemarszałek Senatu Magdaleną Biejat, poświęconego zapewnieniu dostępności biur senatorskich.

W grupie społecznej, obok przedstawiciela Fundacji Avalon, znaleźli się także:

  • Katarzyna Heba – Koordynatorka dostępności przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, adwokatka (przy wsparciu asystenta osobistego p. Andrzeja Ciechowskiego),
  • Krzysztof Kotyniewicz – Prezes Polskiego Związku Głuchych,
  • Krzysztof Kurowski – Przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami,
  • Renata Orłowska – Prezeska Fundacji Wbrew Pozorom (przy wsparciu asystenta osobistego p. Pawła Orłowskiego),
  • Tomasz Przybysz-Przybyszewski – Sekretarz Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami,
  • Adam Zawisny – Wiceprezes Stowarzyszenia Instytut Niezależnego Życia.

W czasie spotkania omówiono aktualną sytuację prawną, dokonano analizy stanu dostępności i możliwości jej zapewnienia w aktualnie działających biurach senatorskich, wstępnie omówiono standard dostępności, jakiemu powinno podlegać biuro każdego parlamentarzysty oraz omówiono wstępnie zarysowaną drogę do uzyskania stanu pełnej dostępności wszystkich biur w Polsce.

Dostępność biur poselskich i senatorskich w Polsce powinna być standardem. Jeśli udało nam się wypracować rozwiązania prawne, które nakładają obowiązek zapewnienia dostępności na urzędy państwowe, placówki samorządowe czy wiele innych obiektów użyteczności publicznej, wydaje się oczywistym, że biura poselskie i senatorskie, finansowane przecież ze środków publicznych, powinny podlegać takim samym zasadom. Bardzo doceniam otwartość na ten problem Pani Marszałek Senatu, spotkanie bowiem było bardzo konstruktywne i nie usłyszeliśmy często podnoszonego argumentu „nie da się”, a mogliśmy skupić się na konkretnych rozwiązaniach i szansach na ich szybsze bądź wolniejsze wprowadzenie. A to daje nadzieję na realną zmianę w stanu rzeczy.

Krzysztof Dobies, dyrektor generalny Fundacji Avalon

Przypominamy, że Fundacja Avalon jest sygnatariuszem Apelu „Biura poselskie i senatorskie dostępne dla wszystkich”, podpisanego przez ponad 100 organizacji pozarządowych, ruchów społecznych, przedstawicieli świata nauki oraz osób publicznych. Wcześniej Fundacja Avalon dołączyła także do Apelu „Wybory dostępne dla wszystkich” zainicjowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Często większym problemem osób z niepełnosprawnościami nie jest ich niepełnosprawność, a niewidoczność. Mam nadzieję, że przedstawiciele najwyższych władz Polski zauważą wielomilionową społeczność OzN w Polsce wraz z ich potrzebą równego z innymi obywatelami dostępu do ich biur w całej Polsce.

Sebastian Luty, prezes zarządu Fundacji Avalon

Fot.Tomasz Ozdoba/Kancelaria Senatu