Przejdź do głównej zawartości
Trzy zdjęcia osób z niepełnosprawnościami: młodego chłopaka z zespołem Downa, niskorosłej kobiety i mężczyzny na wózku.
Czas czytania: 1 min

Raport z badań na temat wizerunku osób z niepełnosprawnościami w mediach

Obrazy, z jakimi spotykamy się w przekazach medialnych, wpływają na naszą świadomość i postawy wobec innych. Osoby z niepełnosprawnościami wielokrotnie spotykają się z krzywdzącymi i dyskryminującymi zachowaniami, co potwierdzają badania przeprowadzone przez Fundację Avalon w ubiegłym roku. Postawy te wynikają w dużej mierze z braku wiedzy na temat niepełnosprawności i opieraniu się na stereotypach. Dla wielu jedynym źródłem wiedzy o życiu osób z niepełnosprawnościami pozostają przekazy medialne.

Dlatego też Fundacja Avalon z okazji drugiej edycji Miesiąca Walki z Dyskryminacją OzN postanowiła zbadać, czy wizerunek ten jest zauważany oraz jak jest odbierany. Zachęcamy do zapoznania się z raportem z badania. Najważniejsze dane zebraliśmy na infografikach:

Od lat prowadzimy kampanie społeczne i wiemy, jak ważne jest podmiotowe i naturalne postrzeganie osób z niepełnosprawnościami! Wyniki naszych badań potwierdzają, że w naszym społeczeństwie konieczne są działania na rzecz dla budowania neutralnego wizerunku i zwiększenia naturalnej reprezentacji osób z niepełnosprawnościami w mediach.

Chcesz wyrazić wsparcie w tej sprawie?