Przejdź do głównej zawartości
Kolaż zdjęć bohaterów kampanii społecznej Nic co ludzkie nie jest nam obce.
Czas czytania: 3 min

Rafał Brzoska i Omenaa Mensah o swoim zaangażowaniu w kampanię społeczną Fundacji Avalon

„Nic co ludzkie nie jest nam obce” to piąta kampania społeczna Fundacji Avalon mająca na celu zmianę postrzegania niepełnosprawności w polskim społeczeństwie. Wystartowała 24 grudnia, w ten najbardziej wyczekiwany, świąteczny czas w roku, w którym troska o innych jest szczególnie bliska naszym sercom. Kampania powstała z potrzeby zmiany stereotypowego postrzegania niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnościami w różnych, społecznych i życiowych sytuacjach. Widzowie od kilku tygodni mogą spotkać w przekazie medialnym kampanijny spot emitowany, między innymi, w telewizji, a także poprzez radiostacje, reklamę na nośnikach zewnętrznych, w Internecie, social mediach i działaniach PR. Kampania jest także wspierana przez wielu twórców działających w szeroko rozumianych mediach oraz znane, lubiane osoby publiczne, które angażują się w promowanie ważnych społecznie tematów. Szczególnego wsparcia, przedsięwzięcia Fundacji Avalon, podjęła się firma InPost, która przyjęła rolę mecenasa kampanii. Partnerami społecznymi akcji zostały organizacje charytatywne Omenaa Foundation i Rafał Brzoska Foundation, którym temat pomocy potrzebującym jest szczególnie bliski.

InPost wspiera działania Fundacji Avalon

Kampania „Nic co ludzkie nie jest nam obce” otrzymała wsparcie firmy InPost, która jako jej mecenas, wspiera Fundację Avalon w działaniach komunikacyjnych oraz promocyjnych. InPost prowadzi szereg działań zmierzających do wprowadzania rozwiązań, które zdecydowanie ułatwiają korzystanie z usług poprzez Paczkomat® InPost, osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. Jednym z takich rozwiązań jest Strefa Ułatwionego Dostępu, czyli jedna z funkcjonalności aplikacji InPost Mobile, która umożliwia umieszczenie paczki przez Kuriera InPost w niżej położonych skrytkach, a dzięki temu – łatwiejszy odbiór przesyłki dla osób z niepełnosprawnościami.

Dla Rafała Brzoski, właściciela firmy InPost, bardzo ważna jest działalność charytatywna i zaangażowanie w pomoc, które mają na celu walkę z wykluczeniem społecznym. Fundacja Rafał Brzoska Foundation została stworzona, aby nieść pomoc i wsparcie młodym, utalentowanym ludziom na drodze ich nauki oraz dalszego rozwoju w wybranej przez nich dziedzinie. Dlatego też łącząc siły z Omenaa Foundation, charytatywną organizacją pozarządowa, której inicjatorką i prezeską jest Omenaa Mensah, wsparli kampanię Fundacji Avalon.

Wierzę, że działalność charytatywna oraz szeroko rozumiana edukacja są fundamentalnymi elementami społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego nie miałem wątpliwości, że wsparcie kampanii „Nic co ludzkie nie jest nam obce” Fundacji Avalon jest ważną cegiełką w kontekście pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Zaangażowanie firmy InPost w kampanię społeczną oraz objęcie jej mecenatem to część szerszego otwarcia na problematykę osób z niepełnosprawnościami, w co wpisuje się także sukcesywne usuwanie barier w korzystaniu z urządzeń Paczkomat®, aby każdy na równi mógł z nich korzystać. 

Rafał Brzoska właściciel firmy InPost oraz założyciel Rafał Brzoska Foundation

Omenaa Foundation działa przede wszystkim na rzecz wsparcia szeroko rozumianej edukacji. Celem jest działalności na rzecz dzieci ulicy w Afryce, które nie mają do niej dostępu, ale także pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom w Polsce np. podopiecznym z domów dziecka, czy rodzin zastępczych, organizując dla nich sprzęt komputerowy, którego brak nie tylko ogranicza horyzonty i utrudnia naukę, ale wręcz uniemożliwia ją w przypadku zdalnej edukacji.

Tolerancja, akceptacja, edukacja i współpraca to kluczowe filary działalności mojej fundacji – Omenaa Foundation. Dlatego kampania społeczna Fundacji Avalon jest mi niezwykle bliska. To ważny dowód na to, jak kluczowa jest edukacja, aby zaakceptować potrzeby innych i zrozumieć, że niepełnosprawność nie jest żadnym ograniczeniem. Wszyscy przecież jesteśmy tylko ludźmi – pełnymi uczuć, pasji i pomysłów na życie. Wystarczy tylko odrzucić schematy i podejść do drugiego człowieka z sercem i zrozumieniem. 

Omenaa Mensah

Fundacja Avalon oraz InPost serdecznie zapraszają do obejrzenia spotu kampanii ” Nic co ludzkie nie jest nam obce”!