Przejdź do głównej zawartości
Na grafice człowiek na wózku trzymający kalendarz z datą 09.2011
Czas czytania: 2 min

Protest zorganizowany przez Forum Rodzin Osób Niepełnosprawnych – Warszawa 16.09.2011r.

PROTEST 16.09.2011r godz 11.00 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3.

Niemoc, czy może niechęć naszego rządu do poprawy losu osób niepełnosprawnych, brak rozwiązań umożliwiających poprawę bytu tych najbardziej pokrzywdzonych przez los zmusiła nas do zaprotestowania przeciwko takiej sytuacji.

Rodzice, opiekunowie Osób Niepełnosprawnych zwracają się do Państwa z prośbą o udział w proteście przeciwko skandalicznym, urągającym człowiekowi warunkom do życia, jakie stwarza polski rząd Osobom Niepełnosprawnym. Warto pamiętać o tym, że niepełnosprawnym można być od urodzenia, ale również można stać się nim od feralnego momentu w życiu.

Dlatego też my, rodziny dzieci niepełnosprawnych prosimy o przyłączenie się do naszego protestu w walce o prawo do godnego życia. Będziemy protestować przeciwko decyzjom rządu, które dyskryminują rodziny dzieci niepełnosprawnych oraz skazują je na życie w ubóstwie.

Efektami dotychczasowych naszych działań była podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego do 520 zł oraz zniesienie progu dochodowego przy tym świadczeniu. Inne świadczenia pozostały tej samej wysokości: zasiłek pielęgnacyjny-153 zł i renta socjalna-540zł.

Zmiany te są znikome w porównaniu do potrzeb i dlatego celem naszego protestu jest zwrócenie uwagi na system pomocy dla Osób Niepełnosprawnych oraz zmianę szeregu absurdów. Skoro rząd nie wyraża woli na uzdrowienie systemu tak bardzo krzywdzącego najsłabszych, niezbędne są działania zmuszające go do zmiany dotychczasowej polityki.

Rząd szuka oszczędności, nie pozwólmy na ograniczanie i tak skromnych uposażeń ON.

Wszyscy musimy wiedzieć o tym, że oprócz dnia dzisiejszego równie ważna jest przyszłość. Nie może dochodzić do sytuacji, w której opiekun Osoby Niepełnosprawnej jest zmuszony codziennie dokonywać wyboru: czy zakupić niezbędne do życia leki czy opłacić czynsz? Na realizację obu potrzeb po prostu nie starczy mu pieniędzy. A jak poradzi sobie Podopieczny, gdy opiekuna już zabraknie? W jakich warunkach będzie żył dalej?

Pokażmy, że jest nas dużo i nie można nas lekceważyć.

Zbiórka uczestników: Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie o godz. 11,00

Pragniemy zwrócić uwagę na nasze problemy, manifestując przed siedzibą Premiera.