Przejdź do głównej zawartości
Na grafice logotyp Szkoły Głównej Gospodarstwa w Warszawie
Czas czytania: 1 min

Prośba o wsparcie badań – stan odżywienia i sposób żywienia

Szanowni Państwo,

Pan Wiktor Łazowski, student II roku studiów magisterskich na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w SGGW, zwraca się do Państwa z prośbą o wsparcie jego badań do pracy dyplomowej. Ankieta składa się z 82 pytań dotyczących stanu odżywienia i sposobu żywienia. Dla pytań od 23 do 82, na każdej stronie znajduje się instrukcja wypełniania odpowiedzi:

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:

Proszę wpisać nazwy handlowe produktów które były spożywane – maksymalnie do 3 produktów dla danej kategorii.
Jeśli nie był spożywany żaden produkt z danej kategorii – proszę wpisać 0 w dowolnej z kratek.
Dla każdego z produktów, proszę wpisać wypełniając tylko jedną kratkę z trzech dotyczących częstotliwości spożycia, ile razy dany produkt był spożywany.
Proszę określić wielkość zwyczajowo spożywanej porcji np. 1 szklanka, 1 kubek, 1/2 kubka, garść, łyżka, łyżeczka, 1 średnia sztuka bądź podać gramaturę zwyczajowo spożywanej porcji.

W przypadku, gdyby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, trudności z wypełnieniem ankiety, zawsze może zwrócić się do autora poprzez “odsyłacz” w prawym górnym rogu ankiety “kontakt z autorem”.

Zebrane dane są niezbędne do napisania pracy magisterskiej oraz zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych.