Przejdź do głównej zawartości
sylwetka człowieka na wózku, trzymającego kalendarz w dłoni, z datą 07.2014
Czas czytania: 1 min

Projekt Pomoc Maltańska

Zapraszamy do udziału w projekcie: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV

Kryteria przyjęcia do projektu:

Uczestnik/uczestniczka projektu musi spełniać wszystkie poniższe warunki formalne:

 • być w wieku od 16 do 59 lat (w przypadku kobiet), do 64 lat (w przypadku mężczyzn),
 • być osobą nieaktywną zawodowo lub bezrobotną, jednym słowem niepracującą,
 • mieć orzeczenie o niepełnosprawności:
  • znaczny stopień niepełnosprawności ruchowej (I grupa),
  • umiarkowany stopień niepełnosprawności ruchowej (II grupa) współwystępujący z innym schorzeniem.

BEZPŁATNIE OFEROWANE SĄ: 

 • staże (finansowane w ramach projektu),
 • indywidualne szkolenia zawodowe,
 • warsztaty aktywizacji zawodowej,
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia,
 • zajęcia praktyczne u pracodawcy,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje z kursem obsługi komputera,
 • transport i opiekę asystentów osób niepełnosprawnych w uzasadnionych przypadkach,
 • konsultacje z prawnikiem i innymi specjalistami,
 • pomoc psychologa i doradcy zawodowego,
 • zakup sprzętu,
 • pomoc w kontynuacji nauki 

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego