Przejdź do głównej zawartości
Na grafice człowiek na wózku, trzymający kalendarz z datą 07.2012
Czas czytania: 2 min

Programy dla Osób Niepełnosprawnych realizowane przez M. St. Warszawę

Projekt „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz użyczenie zestawów komputerowych osobom niepełnosprawnym

Do projektu mogą się zgłaszać osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: niepełnosprawne z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy, zagrożone wykluczeniem cyfrowym, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnik otrzyma na okres co najmniej 5 lat:

  • bezpłatny dostęp do Internetu
  • zestaw komputerowy
  • bezpłatny serwis sprzętu i wsparcie techniczne
  • szkolenie z podstawowej obsługi komputera

Formularz zgłoszeniowy można pobrać i złożyć od 4 czerwca do 14 sierpnia 2012 r. (pon.-pt. w godz. 8.00-15.30) w: Biurze Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, ul. Niecała 2, pokój nr 22 lub Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych, ul. Andersa 5, w punkcie informacyjnym

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Obszar C – w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego napędzie elektrycznym

Obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu)

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zamieszkałej na terenie Warszawy, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

Wnioski będą przyjmowane w okresie od 01 sierpnia 2012r. do dnia 30 września 2012r. Wnioski można pobrać oraz składać w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych mieszczącym się przy ul. Andersa 5 w Warszawie.