Przejdź do głównej zawartości
Na grafice plakat promujący program Aktywny samorząd
Czas czytania: 2 min

Program PFRON AKTYWNY SAMORZĄD 2012 – następca programu PEGAZ

2 lipca rozpoczął się program AKTYWNY SAMORZĄD 2012 – następca programu PEGAZ prowadzonego przez PFRON. Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Obszar A: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Obszar C: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar D: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar E: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Obszar F: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu)

Głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu. Wnioski będą przyjmowane w okresie od 01.08.2012 do 30.09.2012. W tym roku osoba niepełnosprawna stara się o dofinansowanie we właściwym dla siebie PCPR, a nie jak było to do tej pory w PFRON. Zasady i środki są podobne do tych z ubiegłego roku z taką różnicą, że wnioski składane i rozpatrywane są na szczeblu powiatowym, co ma ułatwić załatwienie sprawy. Maksymalna wysokość dofinansowania zależy od obszaru wsparcia i indywidualnego przypadku i wynosi od 1000 zł do 14000 zł. Wysokość wkładu własnego zależy od obszaru wsparcia i wynosi od 5% do 25% ceny brutto zakupu.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. Dokumenty i wnioski do pobrania ze stron internetowych PCPR.

Szczegóły programu również na: stronach PFRON