Przejdź do głównej zawartości
Sylwetka człowieka na wózku, trzymającego kalendarz w dłoni z datą 04.2014
Czas czytania: 1 min

Pomoc Maltańska

POMOC  MALTAŃSKA – aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych

Kryteria przyjęcia do projektu:

Uczestnik/uczestniczka projektu powinien spełniać wszystkie poniższe warunki formalne:

 • mieć orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym, lub lekkim,
 • być osobą nieaktywną zawodowo, bezrobotną lub poszukującą pracy – czyli niepracującą,
 • być w wieku od 18 lat do 60,
 • kandydat do projektu nie może być równolegle Beneficjentem innego projektu dotyczącego, aktywizacji społeczno-zawodowej, finansowanego ze środków PFRON.

BEZPŁATNIE OFEROWANE JEST:

 • Pośrednictwo pracy,
 • Sporządzenie Video-CV,
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe,
 • Indywidualne zajęcia praktyczne u pracodawcy,
 • Staże zawodowe finansowane z Urzędów Pracy,
 • Warsztaty aktywizacji zawodowej,
 • Wsparcie psychologa, doradcy zawodowego oraz innych specjalistów/konsultantów.

Zainteresowanych, spełniających powyższe kryteria rekrutacji zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy w Warszawie.