Przejdź do głównej zawartości
Na grafice człowiek trzymający w dłoni kalendarz z datą 10.2020
Czas czytania: 3 min

Oświadczenie Fundacji Avalon w związku z orzeczeniem TK

Fundacja Avalon swoje wartości opiera na wielkim dorobku europejskiej kultury, jakim jest zestaw praw przynależnych każdemu człowiekowi. Nasza działalność wynika wprost z poszanowania zasad nadrzędnych – prawa do życiaczy prawa do godności. Takim prawem jest również prawo do wolności, do decydowania o sobie i swoim życiu, do zgromadzeń i manifestowania swoich poglądów, do oddolnych aktywności obywatelskich, do równości i sprawiedliwości, a także do wolności sumienia i wyznania.

Uważamy, że nikt nie ma prawa ograniczać kobietom możliwości manifestowania swoich poglądów. Uważamy też, że nikt nie ma prawa odbierać kobietom możliwości decyzji o urodzeniu dziecka w przypadku ciężkiego, nieodwracalnego uszkodzenia płodu. Państwo polskie powinno w takich sytuacjach zrobić wszystko, by wesprzeć kobietę niezależnie od decyzji, jaką podejmie. W szczególności powinno wprowadzić mechanizmy, które zapewnią poczucie bezpieczeństwa kobietom decydującym się na urodzenie dzieci z ciężkimi wadami wrodzonymi.

W dzisiejszym stanie prawnym, przy obecnym poziomie opieki socjalnej, trudno jest odmawiać zrozumienia obaw przyszłych rodziców, którzy dowiadując się o ciężkiej chorobie swoich nienarodzonych dzieci, stają się świadomi niełatwej, często wręcz heroicznej walki, jaką będą musieli toczyć.

Szczególną odpowiedzialność za zapewnienie praw obywatelskich ponoszą demokratycznie wybierane władze państwowe. Ich obowiązkiem jest budowa społeczeństwa jako wspólnoty opartej na akceptacji i poszanowaniu różnorodności.

W tym kontekście chcielibyśmy zwrócić się z gorącą prośbą do całej sceny politycznej Polski. W dzisiejszej, napiętej sytuacji odłóżcie na bok interes partyjny czy ideologiczny i wspólnie, ponad podziałami, poszukajcie kompromisowego rozwiązana prawnego, które w równym stopniu skupi się na obronie prawa do życia każdego człowieka, jak i na zapewnieniu kobietom wolności decydowania o sobie i swoim życiu.

Apelujemy też o dostrzeżenie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, o włączenie ich w dyskusję, jako że jest to głos bardzo ważny, a często pomijany.

Uważamy także, że w obecnej sytuacji polskie władze, polskie środowiska polityczne, powinny podjąć niezwłoczne, realne i konkretne działania, aby zwiększyć wsparcie państwa dla rodzin dzieci (również dorosłych dzieci) z niepełnosprawnościami czy schorzeniami wrodzonymi.

Niezależnie od tego, deklarujemy, iż Fundacja Avalon nadal będzie realizować swoją misję i pomagać osobom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym tak bardzo, jak tylko starczy nam sił, determinacji i środków finansowych przekazanych przez naszych darczyńców.

Pragniemy podkreślić, iż nie jest naszym zadaniem opowiadanie się po którejkolwiek ze stron. Niemniej jednak czujemy się w obowiązku, by głośno i wyraźnie zaapelować o merytoryczny dialog. To, naszym zdaniem, jest najlepsza droga do zasypania tak głębokich i budzących tak skrajne emocje podziałów, jakie dotykają dziś Polaków.

Raz jeszcze prosimy wszystkich o mądrość, zgodę, szacunek do drugiego człowieka i poszukanie drogi kompromisu.

Fundacja Avalon