Przejdź do głównej zawartości
Na grafice kobieta na wózku i napis Ważny komunikat w sprawie rozliczenia 1%
Czas czytania: 2 min

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na nasz list w sprawie udostępniania danych podatników

Miesiąc temu Fundacja Avalon wystąpiła do Ministerstwa Finansów z apelem o możliwość udostępniania danych podatników przekazujących 1% podatku (pisaliśmy o tym: Tutaj).

Obecnie dane te, w razie wyrażonej przez podatnika zgody, otrzymuje wyłącznie Organizacja Pożytku Publicznego, nie mając możliwości przekazania ich beneficjentowi ostatecznemu – wskazanemu w deklaracji podatkowej. W konsekwencji, podopieczny, nie posiadając dostępu do danych podatnika, nie jest w stanie zweryfikować wpłat, które zasiliły jego subkonto. Wśród zaproponowanych przez Fundację Avalon rozwiązań znalazła się propozycja rozszerzenia obecnie istniejącej zgody tak by obejmowała ona również beneficjenta wskazanego jako cel szczegółowy, bądź dodanie do formularza PIT dodatkowej klauzuli, w której podatnik mógłby zgodę na takie udostępnienie wyrazić.

W ostatnich dniach otrzymaliśmy pismo od Ministerstwa Finansów, będące odpowiedzią na nasz apel o możliwość udostępnienia danych podatników przekazujących 1% podatku. Niestety, prośba nasza spotkała się z odmową Ministerstwa Finansów: jakiekolwiek zmiany wymagają bowiem nowelizacji aktualnie obowiązujących ustaw (ustawowo bowiem regulowana jest również forma formularza PIT).

Wiemy, że dla części podopiecznych Fundacji, kwestia dostępu do tych danych jest szczególnie bliska – tak jak i nam. Dzięki dostępowi do tych danych Fundacja mogłaby realnie wpłynąć na zwiększenie transparentności procesu przekazywania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, ułatwić proces poszukiwania wpłat oraz monitorowania procesu ich przekazywania.