Przejdź do głównej zawartości
Zdjęcie portretowe Łukasza Wielgosza
Czas czytania: 2 min

Łukasz Wielgosz, członek zarządu Fundacji Avalon, dołączył do grupy ekspertów przy Ministerstwie do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego!

Ministerstwo do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosiło pod koniec marca zakończenie naboru do trzech grup roboczych, których zadaniem będzie wypracowanie rozwiązań prawnych i systemowych dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Grupy te będą pełniły rolę doradczą dla Pani Ministry ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Agnieszki Buczyńskiej. Z grona 220 kandydujących osób zostało wyłonionych ponad 100 ekspertów. Wśród nich znaleźli się pracownicy administracji publicznej, samorządowcy, przedstawiciele i przedstawicielki środowiska akademickiego, badacze i badaczki III Sektora, aktywiści i aktywistki ruchów miejskich, przedstawiciele i przedstawicielki Rad Działalności Pożytku Publicznego, których doświadczenie i zaprezentowane rekomendacje spełniały kryteria przyjęcia do grup.

Fundacja Avalon z ogromną dumą informuje, że do grupy roboczej, dotyczącej ułatwień prawnych dla organizacji pozarządowych, dołączył również członek zarządu Fundacji Avalon – Łukasz Wielgosz. Jego kandydaturę poparły liczne organizacje, m.in.: Aktywizacja, Czepczyński Foundation, Diversum, Fundacja Agory, Fundacja Centrum Edukacji Niewidzialna, Fundacja FaniMani, Fundacja Integracja, Fundacja Integralia (fundacja grupy Ergo Hestia), Fundacja Maraton Warszawski, Fundacja Kultury Bez Barier, Fundacja „Serca dla Maluszka”, Fundacja Thera, Fundacja Wbrew Pozorom, Instytut Badań nad Demokracją, Lutheran World Federation Polska, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Stowarzyszenie Skocznia, Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce, Zdążyć z Pomocą.

Łukasz Wielgosz współpracuje z Fundacją Avalon od września 2009 roku, kiedy to organizacja rozpoczynała działalność na szeroką skalę. Z wykształcenia jest fizjoterapeutą i menadżerem, a z zamiłowania społecznikiem. Całe życie zawodowe pozostaje związany z działalnością 3. sektora. Od początku działalności Fundacji Avalon intensywnie rozwija jej portfolio programowe oraz dba o przejrzystość działań i bogatą ofertę aktywności kierowanych do osób z niepełnosprawnościami. Jest również orędownikiem wdrażania nowoczesnych technologii w zarządzaniu działalnością organizacji i biznesowego podejścia do prowadzonych działań.

To dla mnie olbrzymi zaszczyt i poważne zobowiązanie, którego podejmuję się z radością. Mam nadzieję, że owocnie uda mi się wykorzystać moje 15-letnie doświadczenie w 3. sektorze i razem z pozostałymi znakomitymi ekspertkami i ekspertami uda nam się uprościć prawne aspekty działalności NGO-sów, które często blokują jakże ważne postawy prospołeczne i aktywizm.

Łukasz Wielgosz, członek zarządu Fundacji Avalon

Łukasz Wielgosz w grupie ds. legislacji, przy Ministerstwie do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, będzie działał w obszarze stanowienia dobrego, przyjaznego prawa dla organizacji pozarządowych.