Przejdź do głównej zawartości
Na grafice człowiek na wózku, trzymający kalendarz z datą 04.2016
Czas czytania: 1 min

Korekta rocznego zeznania podatkowego PIT a 1% dla OPP

Zdarza się, że po złożeniu rocznego zeznania PIT, podatnik orientuje się, że popełnił błąd w swojej deklaracji podatkowej. W takim przypadku przysługuje mu prawo do złożenia korekty (zarówno tradycyjnie, jak i online). Polega ona na ponownym wypełnieniu deklaracji, np. PIT-36 czy PIT-37. W sekcji dotyczącej miejsca i celu złożenia zeznania należy zaznaczyć kwadrat nr 2 „korekta zeznania”, a następnie wypełnić pozostałe pola zgodnie z danymi podatnika. Przyczynę korekty należy wyjaśnić, dlatego też dodatkowo do wypełnionego formularza PIT dołącza się druk ORD-ZU, w którym wpisuje się jej powód.

Nie zawsze jednak korekta PITu musi wiązać się z wcześniej popełnionym błędem! Może ona zostać zgłoszona w celu przekazania 1% podatku dla wskazanej organizacji pożytku publicznego, dopisania numeru KRS lub celu szczegółowego, czy nawet zmiany początkowo wybranej OPP w złożonej Urzędowi Skarbowemu deklaracji! Aby móc to zrobić, samą deklarację należy złożyć w obowiązującym terminie (do 02.05.2016 roku), a jej korektę najpóźniej do końca maja.