Przejdź do głównej zawartości
Plakat z napisem Tutaj jest realizowana umowa o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego
Czas czytania: 1 min

Fundacja Avalon realizuje projekt grantowy „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Celem projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Projekt grantowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.