Przejdź do głównej zawartości
Na grafice zdjęcie dwóch książek ABC-Empatii, npis Książka została objęta honorowym patronatem naszej organizacji, logotyp Fundacji Avalon, logotyp Czepczyński Family Foundation
Czas czytania: 1 min

Fundacja Avalon patronem projektu „ABC-Empatii”

Fundacja Avalon została jednym z patronów projektu edukacyjnego, prowadzonego przez Czepczyński Family Foundation (CFF) – „ABC-Empatii”, którego głównym celem jest likwidacja barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami. Projekt jest skierowany głównie do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym a także nauczycieli, rodziców i opiekunów.

W centrum projektu jest książka „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami”, która tłumaczy na czym polegają różne niepełnosprawności i schorzenia, a także przytacza związane z nimi różnice w codziennym funkcjonowaniu. Autorami książki są Wiktor Czepczyński, Żaneta Kupczyk i Katarzyna Muzyka-Jacheć. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać również z innych materiałów edukacyjnych, takich jak: scenariusze zajęć lekcyjnych wraz z kartami pracy i infografikami, a także materiały elektroniczne, możliwe do wykorzystania w edukacji zdalnej lub domowej.

Przez edukację najmłodszych, autorzy „ABC-Empatii” zamierzają prowadzić do społecznego zrozumienia i przejawiania empatii w stosunku do ludzi z niepełnosprawnościami, a także do ich aktywizacji.