Przejdź do głównej zawartości
Na grafice logotyp jednego procenta i napis Już jest!
Czas czytania: 3 min

Fundacja Avalon na drugim miejscu pod względem środków zebranych z 1% podatku

Fundacja Avalon ponownie znalazła się na drugim miejscu wśród Organizacji Pożytku Publicznego obdarzonych przez podatników największym zaufaniem. W formie 1% podatku za rok 2020 organizacja otrzymała w sumie 53 059 645,01 złotych (na podstawie danych Ministerstwa Finansów), czyli o trzy miliony złotych więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że mimo pandemii zainteresowanie wsparciem potrzebujących nie zmalało. Jak informuje Ministerstwo Finansów, łącznie 1% podatku przekazało 15,3 mln podatników, to o 64,7 tys. osób więcej, niż w roku ubiegłym. Podatnicy w sumie przekazali organizacjom pożytku publicznego środki w wysokości 972,7 mln zł.

Fundacja Avalon to jedna z największych organizacji pozarządowych w Polsce wspierających osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore – zarówno dorosłe, jak i dzieci. Swoją opieką Fundacja obejmuje każdą osobę potrzebującą niezależnie od wieku, posiadanego schorzenia czy miejsca zamieszkania. Środki zebrane z 1% podatku przekazuje swoim podopiecznym w formie dofinansowań do kosztów leczenia, rehabilitacji i codziennej egzystencji. Średnia kwota z 1% podatku, jaka w bieżącym roku trafiła na subkonto jednego podopiecznego Fundacji, wynosi 4 491,63 złotych.

Jak wygląda proces przekazania 1% podatku?

Do 30 września do Fundacji trafiają wszystkie środki z 1% oraz tzw. lista celów szczegółowych – baza danych zawierająca setki tysięcy rekordów z informacjami, które wpłaty dotyczą których konkretnie podopiecznych Fundacji. W oparciu o nią Fundacja księguje środki na poszczególnych subkontach, zgodnie z życzeniem darczyńców. Cały proces księgowania jest kilkuetapowy. Rozpoczyna się od automatycznego przypisywania wpłat przez specjalnie zaprojektowany system teleinformatyczny.

W kolejnym kroku pracownicy Działu Subkont Fundacji sprawdzają i ręcznie przypisują wpłaty, w których podatnicy popełnili błąd wpisując cel szczegółowy. To żmudny i pracochłonny proces, ale dzięki niemu z ponad 22 tys. wpłat zawierających błędy, ponad 18 tysięcy wpłat udało się zaksięgować na konkretnych subkontach i trafią one bezpośrednio do osób potrzebujących.

Kiedy beneficjenci dowiadują się o zebranych środkach?

Informacja o środkach trafia do beneficjentów drogą mailową zaraz po weryfikacji i zaksięgowaniu wpłat na subkontach. Następnie podopieczni mogą sprawdzić stan subkonta i wysokość zebranych środków za pośrednictwem panelu logowania na stronie Fundacji www.fundacjaavalon.pl, lub kontaktując się telefonicznie z pracownikami Działu Subkont Fundacji.

Czas na dofinansowanie

Fundacja Avalon, wspierając prawie 12 000 osób z całej polski, przekazała do tej pory swoim podopiecznym w sumie 230 288 421,95 złotych w formie dofinansowań do kosztów leczenia, rehabilitacji i codziennej egzystencji. Wypłaty środków są prowadzone w oparciu o wnioski o dofinansowanie, których najwięcej trafia do Fundacji w październiku i listopadzie, tuż po ogłoszeniu wyników wpłat z 1% podatku – jest to tzw. „gorący okres” w pracy Fundacji. Fundacja dba, aby proces wypłaty środków był jak najszybszy i jak najbardziej przyjazny dla podopiecznych, jednocześnie jednak zachowując najwyższe standardy kontroli i dbałości o wypłatę środków publicznych i darowizn.