Przejdź do głównej zawartości
Grafika ze zdjęciem. Dwie kobiety siedzą przy biurku na przeciwko siebie i rozmawiają, Jedna z nich jest na wózku. Obok zdjęcia napis. Rusza Projekt Kariera w Fundacji Avalon. W lewym górnym rogu logotyp Fundacji Avalon.
Czas czytania: 1 min

Fundacja Avalon uruchamia nowy Projekt Kariera

Cieszymy się. że możemy się podzielić z Wami dobrą informacją!

Projekt jest ukierunkowany na poprawę funkcjonowania zawodowego, a poprzez to również społecznego osób z niepełnosprawnościami. Wsparciem zostaną objęte osoby z niepełnosprawnościami jak również członkowie ich rodzin i/lub opiekunowie.

Celem projektu jest zwiększanie kompetencji osób z niepełnosprawnościami, ich zawodowa aktywizacja, przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu uczestników i ich rodzin.

W projekcie wezmą udział osoby:

 • zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego;
 • powyżej 18 roku życia – w wieku aktywności zawodowej
 • posiadające aktualne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub równoważne;
 • bezrobotne, nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy;
 • gotowe do wejścia na rynek pracy oraz do odbycia trzymiesięcznego stażu zawodowego w wymiarze 35 godz. tygodniowo.

W ramach projektu będą realizowane:

1. Działania skierowane do osób z niepełnosprawnościami:

 • wsparcie grupowe i indywidualne w zakresie poradnictwa zawodowego,
 • wsparcie indywidualne w zakresie pośrednictwa pracy,
 • wsparcie indywidualne ze strony trenera zatrudnienia,
 • staże zawodowe.

2. Działania skierowane do członków rodzin i/lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami uczestniczących w projekcie:

 • Wsparcie grupowe i indywidualne w zakresie poradnictwa dot. zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

Czas trwania projektu:

 • 1 cykl: kwiecień-grudzień 2024
 • 2 cykl: styczeń-grudzień 2025
 • 3 cykl: styczeń-listopad 2026

Masz pytania?

Zadzwoń: 790445490

Lub napisz mail: [email protected]

Projekt dofinansowany ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.