Przejdź do głównej zawartości
Grupowe zdjęcie przedstawicieli organizacji należących do Partnerstwa na rzecz Dostępności.
Czas czytania: 2 min

Fundacja Avalon dołączyła do Partnerstwa na rzecz Dostępności

W dniu 22 kwietnia 2024 roku odbyło się spotkanie sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz Dostępności w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Liczba uczestników wynosiła aż 267, a wśród nich znajdował się Łukasz Wielgosz, członek Zarządu Fundacji Avalon, który w imieniu naszej organizacji podpisał dokument zobowiązujący do promowania dostępności w różnych sektorach społecznych. Poza Fundacją Avalon do inicjatywy dołączyło jeszcze 7 nowych podmiotów.

Partnerstwo na rzecz Dostępności zrzesza instytucje oraz firmy, które kierują się ideą dostępności i równego traktowania. Wspólnie dążą do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do różnych sfer życia, takich jak otoczenie społeczne, kultura, architektura, rekreacja, wypoczynek, sport, opieka zdrowotna, edukacja, rynek pracy, transport, media i środki komunikacji. Apelują do wszystkich środowisk o współpracę w dążeniu do tworzenia społeczeństwa, w którym możliwe jest samodzielne i niezależne funkcjonowanie wszystkich osób, w tym z niepełnosprawnościami, osób starszych i innych osób o szczególnych potrzebach.

Podczas spotkania w MFiPR przedstawiono informacje nt. wdrażania Ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze. Omówiono kierunki działań na rzecz dostępności, jakie są planowane w 2024 roku oraz dyskutowano na temat nowych pomysłów i doskonalenia dotychczasowych przedsięwzięć. Ponadto przedstawiciele nowych podmiotów w Partnerstwie, w tym Fundacji Avalon, podzielili się informacjami nt. realizowanych projektów.

Jesteśmy dumni, że dołączyliśmy do tej inicjatywy. Będziemy dokładać wszelkich starań, by promować naturalne wdrażanie dostępności w wielu obszarach i działać na rzecz tego, aby nie była postrzegana jako dodatkowe wymaganie, lecz nieodłączny element życia społeczno-kulturalnego w Polsce.