Przejdź do głównej zawartości
Na grafice człowiek trzymający kalendarz z datą 05.2012
Czas czytania: 1 min

Dzień otwarty dla Osób Niepełnosprawnych

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych oraz udostępnienie zainteresowanym kompleksowej informacji w obszarze zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi oraz możliwościami aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

30 maja 2012 roku we wszystkich oddziałach ZUS będą dyżurować eksperci Zakładu oraz przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i innych organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. Będą oni udzielać informacji dotyczących świadczeń z ubezpieczeń społecznych, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Doradzą również jak efektywnie szukać pracy i optymalnie przygotować się do procesu rekrutacji. Eksperci poinformują o różnych formach dofinansowania z PFRON oraz możliwościach uczestnictwa w projektach Funduszu.

Organizatorzy udostępnią również najnowsze wydanie http://www.pfron.org.pl/ftp/publikacje/Informator_dla_osob_niepelnosprawnych_2012.pdf przygotowanego wspólnie z PFRON oraz inne materiały informacyjne.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony:

http://www.pfron.org.pl/portal/pl/309/1408/Dzien_Otwarty_dla_osob_niepelnosprawnych.html