Przejdź do głównej zawartości
Kobieta na wózku. Napis: Dlaczego potrzebujemy efektywnej Podkomisji ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
Czas czytania: 2 min

Dlaczego potrzebujemy efektywnej Podkomisji ds. Osób z Niepełnosprawnościami?

Dotarły do nas wczoraj za pośrednictwem mediów informacje, iż na kolejne posiedzenie, trzecie w ciągu ostatnich trzech lat, zebrała się Sejmowa Podkomisja ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Fundacja Avalon jest organizacją społeczną od 16 lat wspierającą osoby z niepełnosprawnościami.  Mamy więc świadomość, iż dynamika prac Podkomisji jest – delikatnie mówiąc – nie do końca adekwatna w odniesieniu narastających problemów środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Być może, w natłoku prac sejmowych, Podkomisji po prostu umknęło kilka ważnych spraw.

Chcielibyśmy więc zasugerować, aby w końcówce kadencji nieco zwiększyć intensywność działań. Jest sporo pracy i tematów, którymi trzeba się zająć. Jak na przykład:

  • zasiłek dla opiekunów OzN i pozbawienie ich możliwości pracy – należałoby przede wszystkim dać możliwość pracy opiekunom OzN bez ryzyka odebrania zasiłku. Sam zasiłek można przy tym zwiększyć.
  • zmiana społecznego postrzegania niepełnosprawności – konieczne jest podjęcie systemowych działań edukacyjnych, na dużą skalę, pokazując, że osoby z niepełnosprawnościami są pełnoprawnymi i wartościowymi członkami społeczeństwa. Można w tym zakresie szukać sposobów na zwiększenie obecności OzN w szeroko rozumianym przekazie medialnym. 
  • wykluczenie osób z niepełnosprawnościami z rynku pracy – konieczna jest walka z tym zjawiskiem. Polska ma jeden z najniższych w Europie wskaźników zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.
  • system orzekania o niepełnosprawności – jest archaiczny i od lat środowisko OzN walczy o jego zmianę. Wydaje się, że kilka spotkań Podkomisji mogłoby przynieść szansę na zmianę w tej kwestii.
  • dostosowana edukacja włączająca – wiele można dziś wskazać problemów z którymi borykają się polskie szkoły publiczne, trzeba jednak coś z tym robić. Zupełne niedostosowanie wielu placówek i w efekcie bardzo ograniczona możliwość uczenia się w nich dzieci z niepełnosprawnościami to temat, który bardzo polecamy uwadze Podkomisji.

To absolutnie nie wszystkie problemy. Długo można by jeszcze wyliczać.

Jest więc jasne, że nawet codzienne spotkania Podkomisji w sprawie tak ogromnej, wielomilionowej społeczności osób z niepełnosprawnościami w Polsce, mają ogromny sens. Osobom z niepełnosprawnościami prace tej Podkomisji się po prostu należą.