Przejdź do głównej zawartości
Chłopiec w trakcie rehabilitacji na podnośniku Levi Care.
Czas czytania: 2 min

Bezpłatna rehabilitacja i zajęcia grupowe dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zapisz swoje dziecko!

Fundacja Avalon z dumą ogłasza rekrutację na bezpłatną rehabilitację i zajęcia grupowe dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do projektu: „CAR Avalon Kids – zwiększenie samodzielności dzieci z niepełnosprawnością”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nowy projekt ma na celu zmniejszenie wykluczenia społecznego i zwiększenie samodzielności dzieci poprzez wsparcie w sferze intelektualno-poznawczej, mowy i komunikacji, rozwoju ruchowego oraz poprawy sfery psychicznej i emocjonalnej. Nasze działania będą skupiały się na polepszeniu możliwości rozwojowych i zwiększeniu samodzielności u pacjentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności i zaburzeń rozwojowych.

Projekt będzie realizowany przez trzy lata i obejmie wsparciem 150 dzieci z województwa mazowieckiego w wieku od 0 do 18 lat.

Bezpłatne wsparcie dla dzieci i młodzieży

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zaplanowane formy wsparcia obejmują zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe:

  • Zajęcia indywidualne – usprawniająco-rehabilitacyjne, terapia mowy, integracja sensoryczna SI, terapia psychologiczna, hipoterapia;
  • Zajęcia grupowe – dogoterapia, muzykoterapia, warsztaty manualne, alpakoterapia.   

Projekt rozpocznie wstępna konsultacja indywidualna z terapeutami oraz pedagogiem, podczas której wyznaczony zostanie cel oraz odpowiednie metody pracy.

Nieustannie dążymy do wyposażenia naszego Centrum w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, który wspiera indywidualne potrzeby naszych podopiecznych. Wierzymy, że każde dziecko zasługuje na równy start w życiu, dlatego nasza oferta jest szeroko dostępna i rozszerzana. Poprzez działania edukacyjne dążymy do budowania inkluzywnego społeczeństwa, w którym każde dziecko ma równe szanse na rozwój i szczęśliwe życie. Cieszymy się, że dalej możemy wspierać dzieci w ich dążeniu do poprawy jakości życia realizując projekt „Centrum Aktywnej Rehabailitacji Avalon Kids – zwiększenie samodzielności dzieci z niepełnosprawnością”, który możemy realizować dzięki dotacji ze środków PFRON.

Lusine Duryan, Kierowniczka Projektu Avalon Kids Fundacji Avalon

Zgłoszenie do udziału w bezpłatnym projekcie odbywa się przez kontakt telefoniczny z Recepcją Fundacji Avalon: (22) 349 97 71 lub 796 324 328, kontakt mailowy na adres  [email protected] lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zapisem do projektu. Zakwalifikowane osoby otrzymają informację zwrotną o możliwości udziału w projekcie.

Zajęcia odbywają się w Centrum Aktywnej Rehabilitacji Fundacji Avalon ul. Domaniewska 50A w Warszawie (z wyłączeniem zajęć z hipoterapii, które prowadzimy w innej lokalizacji).

Serdecznie zapraszamy do udziału!