Przejdź do głównej zawartości
Na grafice napis: Zmiana dokumentów subkontowych.
Czas czytania: 2 min

Aktualizacja dokumentów dotyczących subkonta w Fundacji Avalon

Od 01.01.2023 roku w życie wejdzie nowa stawka odliczenia kwoty podatku dochodowego w wysokości 1,5%. Ze względu na zmiany w prawie zaktualizowaliśmy treść Porozumienia i Regulaminu, dostosowując je do Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W Porozumieniu ver. 9 zmieniliśmy §4 pkt 2:

z:

„Subkonto służy Beneficjentowi do otrzymywania wpłat w ramach odliczenia kwoty 1% podatku wg zasad Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z określonym celem wydatkowania, czyli numerem ewidencyjnym subkonta Beneficjenta w rejestrze Fundacji”

na:

„Subkonto służy Beneficjentowi do otrzymywania wpłat w ramach odliczenia kwoty podatku zgodnie z obowiązującą stawką wg zasad Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z późniejszymi zmianami z określonym celem wydatkowania, czyli numerem ewidencyjnym subkonta Beneficjenta w rejestrze Fundacji”.

Zaktualizowanie treści Porozumienia spowodowane jest zmianą ustawową, w związku z czym nie ma konieczności aneksowania umowy. Numer wersji Porozumienia pozostaje bez zmian.

W przypadku Regulaminu gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych poprzez subkonta Beneficjentów w ramach działalności statutowej prowadzonej przez Fundację AVALON v13 – wprowadziliśmy zmiany fragmentów dotyczących 1% podatku (w nowej wersji określonego jako odliczenie kwoty podatku dochodowego). Ponadto doprecyzowaliśmy zapisy dotyczące m.in. wydatkowania środków z subkonta, zamknięcia subkonta, gromadzenia środków i tworzenia materiałów do apelowania. Zmiana druku Regulaminu z wersji 12 na wersję 13 nie powoduje konieczności podpisywania nowego Regulaminu.

Prosimy pamiętać o konieczności zapoznania się z nowym Porozumieniem i Regulaminem, które będą obowiązywały wszystkich aktualnych Beneficjentów od dnia 19.07.2022 roku.

Przy zakładaniu nowych subkont wersja 12 Regulaminu honorowana jest do 18.08.2022 włącznie.

Klikając w linki zapoznasz się z nowym Porozumieniem i Regulaminem.