Przejdź do głównej zawartości
kobieta na wózku wjeżdża do domu
Czas czytania: 3 min

Ulgi dla osób z niepełnosprawnościami

Agnieszka Smaga

Fundacja Avalon

 1. Ulgi w komunikacji miejskiej

Katalog osób uprawnionych do przejazdów ulgowych oraz wymiar ulg określany jest przez prawo lokalne – uchwałę Rady Miasta. Niektóre grupy osób są uprawnione do przejazdów ulgowych na mocy ustaw szczególnych. W Warszawie obowiązują dwa wymiary uprawnień – ulga 50% oraz prawo do przejazdów bezpłatnych. Wykaz uprawnionych oraz opis dokumentów poświadczających uprawnienia do przejazdów ulgowych można znaleźć tutaj http://www.ztm.waw.pl/?c=142

 1. Transport Osób z Niepełnosprawnościami

Usługa transportu osób z niepełnosprawnościami w Warszawie jest realizowana w systemie „od drzwi do drzwi”, tzn. zapewniona jest podróż spod zgłoszonego adresu do miejsca docelowego. Usługa świadczona jest na terenie Warszawy oraz w przypadku przewożenia na leczenie lub rehabilitację także poza miastem (do 20 km od granic Warszawy). Opłata jest zryczałtowana i wynosi 15 zł. Rezerwacje są pod numerami telefonów 22 298 59 00 lub 720 915 300 oraz na adres e-mailowy [email protected]

 1. Asystent osoby z niepełnosprawnością

Ośrodek Nowolipie http://www.asystent.warszawa.pl/ zapewnia pomoc asystenta dla osoby z niepełnosprawnością. Asystent pomaga w dojazdach na rehabilitację, do szkoły. Pomoże odwiedzić muzeum, wystawę, kino, wybrać się na spacer, zrobić zakupy, iść na pocztę czy do lekarza.

Opłata za usługę pobierana jest przez Asystenta z góry za pokwitowaniem KP. Wynosi 1 zł za 1 godzinę i 1 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę. Usługi realizowane są 7 dni w tygodniu od godz. 8 do 22. Kontakt: Ośrodek Nowolipie (ul. Nowolipie 25B Warszawa) pok. 103 lub telefonicznie tel/fax 22-887-33-20 lub za pomocą poczty elektronicznej [email protected].

 1. System parkowania w Warszawie

W centrum Warszawy, na obszarze objętym niestrzeżonym, płatnym parkowaniem, z opłat zwolnione są osoby z niepełnosprawnościami:

 • Posiadające kartę parkingową – ale tylko jeśli parkują na miejscach wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Posiadające Kartę N+ (mogą parkować na dowolnych miejscach w systemie płatnego parkowania)
 1. Ulgi w PKS i PKP

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do 49% ulgi w pociągach osobowych i autobusach PKS komunikacji zwykłej, 37% ulgi w pozostałych pociągach PKP i autobusach PKS.

 1. Abonament za radio i telewizję

Abonamentu nie płacą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Aby uzyskać zwolnienie, należy przedstawić wymagane dokumenty w urzędzie pocztowym w miejscu stałego pobytu.

 1. Ulgowe bilety do muzeów

Muzea państwowe mają od 1997 r. obowiązek wprowadzania ulgowych biletów dla: osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Wysokość ulgi nie została określona w rozporządzeniu, ustala ją dyrekcja danej placówki. Aby skorzystać z ulgi, trzeba posiadać stosowną legitymację osoby z niepełnosprawnością lub rencisty.

 1. Ulgi pocztowe

Osoby z uszkodzeniami narządu ruchu oraz osoby niewidome lub ociemniałe mogą mieć dostarczane bez pobierania dodatkowych opłat przesyłki listowe, przesyłki rejestrowane, w tym z zadeklarowaną wartością oraz kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych. Aby skorzystać z takiej możliwości, należy wypełnić odpowiedni wniosek w swojej placówce pocztowej. Placówki pocztowe mają również obowiązek przyjmować od osoby z niepełnosprawnością w miejscu jej zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki niebędącej przesyłką rejestrowaną.

 1. Ulgowa opłata paszportowa

Osobom z niepełnosprawnościami przysługuje ulgowa opłata za wyrobienie paszportu.

Ulgową opłatę paszportową w wysokości 50% stawki pobiera się m.in. od emerytów, rencistów, osób z niepełnosprawnościami, a także współmałżonków tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu, osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

Źródła:

http://www.sprawni-niepelnosprawni.pl/pl/artykuly/ulgi_pocztowe/0/40

http://www.ztm.waw.pl/?c=142

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/transport-dla-niepe-nosprawnych-nowy-przewo-nik-nowe-telefony

http://www.asystent.warszawa.pl/

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/204925;jsessionid=11BF77B6FE4CB2D3FCE830E43A680495

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/204923

Powiązane artykuły