Przejdź do głównej zawartości
Czas czytania: 3 min

N jak Nurkowanie, N jak Niesamowici ludzie, N jak Nurkowanie osób niepełnosprawnych

Katarzyna Milczarek

Fizjoterapeutka oraz Kierowniczka Centrum Aktywnej Rehabilitacji Fundacji Avalon

Ten rodzaj aktywności mogą uprawiać osoby o różnym stopniu sprawności i fizyczne ograniczenia nie mają większego wpływu na ogromną satysfakcję, jaką czerpie się głęboko pod wodą!

W szkoleniach biorą udział osoby po urazach rdzenia kręgowego (zarówno para-, jak i tetraplegicy), a także osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, niewidome, po amputacjach i z innymi dysfunkcjami fizycznymi. Wymogiem podstawowym jest umiejętność pływania i brak lęku przed wodą. Drugim istotnym elementem jest ogólna sprawność i samodzielność życiowa. Przeciwwskazania do nurkowania są podobne, jak w przypadku osób sprawnych. Każda osoba nurkująca powinna jednak posiadać obowiązkowo aktualne badania od lekarza sportowego lub nurkowego. Dotychczas osoby niepełnosprawne zgłaszające się na szkolenia nurkowe nie miały większych problemów z uzyskaniem zgody od lekarza.

Nurkowanie to podróże, odkrywanie nowych ciekawych miejsc na kuli ziemskiej. Nurkowanie to też możliwość poznania wspaniałych ludzi (nurkujesz zawsze  z partnerem!!!) przesiąkniętych pasją, którzy z niepowtarzalną iskrą w oku opowiadają o swoich wyprawach nurkowych. Nurkowanie to też ciągła pracą nad sobą, swoimi słabościami, nauka zachowania się swojego ciała pod wodą. To ciągłe nabywanie doświadczenia, które może być ukoronowane zdobyciem podstawowego certyfikatu nurkowego OPEN WATER SCUBA DIVER HSA.

Co to jest HSA? Skrót ten pochodzi od Handicapped Scuba Association – Stowarzyszenia Nurków Niepełnosprawnych. Jest to największa na świecie organizacja nurkowa szkoląca osoby niepełnosprawne. W Polsce wszystkie szkolenia odbywają się według przygotowanego przez nich systemu. Program szkoleniowy HSA obejmuje stopień podstawowy (Open Water Scuba Diver), a także zaawansowany (Advanced Open Water Scuba Diver). Programy tych kursów są bardzo zbliżone do analogicznych w innych organizacjach nurkowych. Różnica polega na przyznaniu tzw. poziomu (A, B lub C), który mówi o stopniu samodzielności nurka oraz zdolności udzielenia pomocy. Jest to bardzo istotna wskazówka dla osób planujących i nadzorujących nurkowanie, jak również dla samych nurków. W zależności od nadanego poziomu dana osoba może schodzić pod wodę w grupie z jedną lub z dwoma osobami sprawnymi, które także muszą posiadać ściśle określone uprawnienia nurkowe.

dwie osoby nurkują ze sprzętem

Zabawa z nurkowaniem zaczyna się na basenie ćwiczeniami z pływania: bezdechowymi oraz w sprzęcie nurkowym (ok. 7 spotkań). Następnie są zajęcia teoretyczne i to na co wszyscy czekają, czyli zajęcia w wodach otwartych, w morzu bądź jeziorze. Ze względu na warunki termiczne panujące w polskich jeziorach, najczęściej nurkowania na wodach otwartych zalicza się podczas tygodniowego wyjazdu nad ciepłe morze, np. do Chorwacji. Po serii nurkowań, na kursanta czeka jeszcze tylko egzamin teoretyczny, a później pozostaje tylko wskakiwać do wody i czerpać garściami z podwodnej przygody!

Dwoje Beneficjentów Fundacji Avalon wzięło udział w takich szkoleniach. Dzięki Stowarzyszeniu Nautica i jego profesjonalnym instruktorom, ale przede wszystkim dzięki ogromnej pracy własnej Ewa jest już certyfikowanym OPEN WATER SCUBA DIVER’em. Przed Hubertem jeszcze nurkowania w wodach otwartych w Chorwacji i egzamin. Trzymamy mocno KCIUKI!

Więcej informacji na temat kursów, obozów i baz wypadowych na stronach: http://www.nautica.pl/, http://www.stowarzyszenie.nautica.pl/

Powiązane artykuły