Przejdź do głównej zawartości
zdjęcie wizy
Czas czytania: 5 min

Jak ubiegać się o wizę na leczenie w USA?

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej należą do jednych z najszybciej i najprężniej rozwijających się gospodarek i społeczeństw świata. Bardzo duże nakłady pieniężne przeznaczane są na nowe technologie, badania kliniczne i co za tym idzie medycynę. Często słyszymy o nowatorskich operacjach, nowych technologiach w medycynie, które pomagają osobom z niepełnosprawnościami i chorym poprawić ich stan zdrowia.

Dokumenty wymagane w celu ubiegania się o wizę na leczenie przez osoby z niepełnosprawościami i chore

Poszczególne rządy, prezydenci i kongresmeni obiecują Polakom włączenie w program tzw. Ruchu Bezwizowego (możliwość podróżowania do USA w celach turystycznych – w tym również leczenie – i służbowych bez konieczności uzyskania wizy w przypadku pobytu trwającego do 90 dni). W chwili obecnej osoby z niepełnosprawnościami i chore, będące obywatelami Polski, chcąc podjąć leczenie

w Stanach Zjednoczonych, powinny ubiegać się o wizę służbową / turystyczną oznaczaną jako B1/B2. Podstawowe dokumenty jakie należy zgromadzić, aby ubiegać się o wizę do USA w tym przypadku to:

 • paszport
 • wypełniony formularz wizowy DS – 160
 • jedno zdjęcie 5 cm x 5 cm wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
 • można również przynieść wszelkie inne dokumenty, które potwierdzają informacje przekazane urzędnikowi konsularnemu.

Osoby z niepełnosprawnościami i chore, udające się do USA, aby podjąć leczenie poza wymaganymi dokumentami wymienionymi powyżej i dokumentami wymaganymi przez urzędnika konsularnego, muszą przedłożyć:

 • pismo z diagnozą medyczną od lekarza prowadzącego, opisujące rodzaj dolegliwości oraz wyjaśniające powód podjęcia leczenia w Stanach Zjednoczonych,
 • pismo od lekarza lub placówki zdrowia w USA, w którym wyrażona jest chęć przeprowadzenia leczenia danego przypadku oraz określona długość i koszt leczenia (np. opieki lekarskiej, opłaty za pobyt w szpitalu, diagnostyki),
 • oświadczenie osoby lub organizacji o pokryciu kosztów transportu, zakwaterowania i procedur medycznych. Osoby gwarantujące pokrycie kosztów muszą przedłożyć potwierdzenie zdolności finansowej w postaci wyciągu z banku lub inne potwierdzenie dochodów/oszczędności lub kopie zeznań podatkowych poświadczone za zgodność z oryginałem.

W celu zgromadzenia środków na leczenie można np. wykorzystać subkonto założone w Fundacji Avalon, na którym gromadzone są wpłaty z 1% podatku i/lub darowizn.

Jak umówić spotkanie wizowe?

Po zebraniu wszystkich potrzebnych dokumentów należy za pośrednictwem strony internetowej http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/ założyć profil osoby ubiegającej się o wizę (uwaga jeśli podróżujecie z rodziną, opiekunem – każdy musi mieć stworzony swój własny profil i ubiegać się o wizę). Po stworzeniu profilu należy dokonać opłaty wizowej (w chwili obecnej są 4 możliwości wniesienia opłaty, wszystkie dostępne na wspomnianej wcześniej stronie w zakładce – Formy płatności/Dokonanie opłaty wizowej), oczywiście tego typu opłata może zostać zrefinansowana z subkonta w Fundacji Avalon. Kiedy opłata będzie już aktywna można umawiać spotkanie wizowe

z konsulem. W Polsce mamy do wyboru dwie placówki Warszawa lub Kraków. Jeśli termin spotkania jest bardzo daleki, a Wasz wyjazd pilny, możecie ubiegać się o tzw. spotkanie w trybie pilnym.

W tym celu po wyznaczeniu spotkania w trybie regularnym należy skorzystać z opcji „Prośba o spotkanie w trybie pilnym”, dostępnej na stworzonym wcześniej profilu i wysłać go do Ambasady/Konsulatu za pośrednictwem tego systemu wraz ze zeskanowanymi dokumentami potwierdzającymi uzyskanie natychmiastowej opieki medycznej lub towarzyszenie członkowi rodziny lub pracownikowi w uzyskaniu natychmiastowej opieki medycznej.

Podstawą refundacji ze środków zgromadzonych na subkoncie, kosztów poniesionych w związku z wyrabianą wizą, jest przesłanie do Fundacji wypełnionego wniosku o dofinansowanie razem z potwierdzeniem założenia profilu osoby ubiegającej się o wizę oraz wniesienia opłaty wizowej.

Niezbędne dokumenty:

 • pismo od lekarza w Polsce z opisem choroby i powodów podjęcia leczenia w Stanach Zjednoczonych,
 • pismo od lekarza lub ze szpitala w Stanach Zjednoczonych z informacją o gotowości leczenia danego przypadku oraz podaniem przybliżonych kosztów leczenia,
 • dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów leczenia – takie koszty również mogą zostać pokryte ze środków zgromadzonych na subkoncie, a Fundacja Avalon w razie potrzeby wystawia swoim podopiecznym potrzebne zaświadczenie o wysokości zgromadzonych na danym subkoncie środków.

Po rozpatrzeniu Waszej prośby odpowiedź otrzymacie drogą elektroniczną na adres mailowy, który użyliście wcześniej do założenia profilu.

Może czysto teoretycznie proces ubiegania się o wizę wydaje się dość skomplikowany, ale uwierzcie, że tak nie jest. Wszystkie informacje podane są szczegółowo na wspomnianej wcześniej stronie, jeśli coś jest nie jasne można skontaktować się poprzez telefon, mail lub chat z operatorami biura obsługi klienta.

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych przy ubieganiu się o wizę do USA

Jeżeli osoba z niepełnosprawnością potrzebuje asystenta w czasie spotkania w Ambasadzie lub Konsulacie, ale asystent ten nie będzie ubiegał się o wizę, należy wcześniej uprzedzić o tym fakcie Ambasadę/Konsulat (drogą mailową poprzez wysłanie ze swojego profilu odpowiedniej wiadomości, opisującej ten fakt wraz z danymi asystenta: imię i nazwisko, numer dokumentu ze zdjęciem). W takich przypadkach Ambasada/Konsulat wyraża zgodę na to, by asystent osoby z niepełnosprawnością towarzyszył jej w trakcie procesu ubiegania się o wizę i rozmowy z konsulem.

Jeżeli osoba z niepełnosprawnością ubiega się o wizę, ale nie zamierza pojawić się na spotkaniu z asystentem, a może potrzebować pomocy, taki fakt również należy zgłosić poprzez swój profil na wspomnianej wyżej stronie. Przy wejściu do ambasady obsługa, która odpowiada za tzw. pierwsze sprawdzenie z chęcią na pewno pomoże w trakcie poruszania się po Ambasadzie/Konsulacie.

Praktyczne uwagi:

 • ubiegajcie się o wizę tak szybko, jak to jest możliwie, nie czekajcie z tym do ostatniej chwili,
 • dokumenty kompletujcie dla każdej osoby ubiegające się o wizę (również jeśli są to małe dzieci)
 • na spotkanie wizowe muszą przyjść wszystkie osoby w wieku powyżej 14 lat (Dzieci w wieku poniżej 14. roku życia nie muszą mieć zeskanowanych odcisków palców i stawiać się osobiście na rozmowę z konsulem).
 • dokładnie przeczytajcie informacje na temat rzeczy i przedmiotów, które możecie ze sobą zabrać do ambasady.

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/

Powodzenia 🙂

Autor: Łukasz Wielgosz

Powiązane artykuły