Przejdź do głównej zawartości

Weronika Witecka

Logopedka dziecięca Centrum Aktywnej Rehabilitacji Fundacji Avalon

Portret Weroniki Witeckiej

Zajmuje się

Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Posiada doświadczenie w pracy z osobami niemówiącymi, korzystającymi z technik AAC. W pracy koncentruje się na kształtowaniu i usprawnianiu komunikacji i zdolności językowych pacjentów. Wykorzystuje metody miofunkcjonalne i manualne. Prowadzi terapię artykulacji, umiejętności komunikacyjnych, płynności i rozumienia mowy, uzyskania prawidłowej motoryki sfery orofacjalnej oraz ukształtowania prawidłowego toru oddechowego. Zajmuje się także terapią pragmatyki społecznej w mowie.

Wykształcenie

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna. Absolwentka studiów podyplomowych ze specjalnością oligofrenopedagogika.

Kursy

Ukończyła między innymi kursy: Przesiewowe badania logopedyczne, Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczestniczyła we wszystkich konferencjach Specjaliści 0-6: praktycy – praktykom. Doświadczenie logopedyczne zdobyła pracując jako logopeda w Szkole Podstawowej Specjalnej oraz w Szkole Przysposabiającej do Pracy, a także na praktykach w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej oraz na Oddziale Foniatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prywatnie

Miłośniczka nowych smaków, wspinaczki ściankowej i klocków LEGO.