Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. M. Kajki 80/82/1, 04-620 Warszawa.

Dane kontaktowe

Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem: ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa, telefonicznie: 22 266 82 36, lub za pomocą poczty elektronicznej: [email protected];

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]

Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w zależności od wyrażonej zgody mogą być przetwarzane w celu:

·       Realizacji celów statutowych Fundacji

·       Obsługi zawartych umów

·       Rekrutacji i zatrudnienia

·       Organizacji imprez i konkursów

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być:

·       Zgoda na przetwarzanie danych

·       Realizacja umowy

·       Realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych

·       Obowiązek prawny ciążący na administratorze

·       Ochrona Pana / Pani żywotnych interesów

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w zależności od celu przetwarzania, przetwarzane będą:

·       Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

·       Do czasu wypełnienia celu przetwarzania

·       Do czasu realizacji umowy oraz wygaśnięcia prawa do roszczeń

·       Zgodnie z udzieloną zgodą

·       Do czasu cofnięcia zgody

Odbiorcy danych osobowych

Informujemy, że Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

·       Podmiotom świadczącym nam usługi księgowe,

·       Podmiotom świadczącym nam usługi IT,

·       Podmiotom świadczącym nam usługi bankowe,

·       Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

·       Podmiotom współpracującym (zgodnie z udzieloną zgodą),

·       Na życzenie, podmiotom wskazanym przez osobę, której dane dotyczą

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich poprawiania i sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. W takim przypadku proszę skontaktować się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie internetowej lub wysyłając stosowne żądanie na adres email: [email protected]

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacje o wymogu podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla Fundacji Avalon do realizacji umowy. W tym celu należy wypełnić formularz wniosku o skorzystanie z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą. Formularz wniosku możecie pobrać Państwo tutaj.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zależności od celu przetwarzania jest wymogiem ustaw takich jak:

·       Kodeks pracy

·       Ustawa o rachunkowości

·       Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

·       Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta

·       Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Nie będziemy poddawać Pani/Pana profilowaniu.

 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Wesprzyj działania Fundacji Avalon

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!