Przejdź do głównej zawartości
Pobierz (PDF, 0MB)

Regulamin wydarzenia „Wakacje z Avalon Extreme”

I. Informacje ogólne

Regulamin dotyczy wydarzenia o nazwie „Wakacje z Avalon Extreme” (dalej „Wydarzenie”).

 1. Organizatorem Wydarzenia (dalej „Organizator”) jest: Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, w ramach projektu Avalon Extreme.
 2. Celem Wydarzenia jest:
 1. popularyzacja sportu wśród osób z niepełnosprawnością,
 2. aktywizacja osób z niepełnosprawnością.
 1. Wydarzenie odbędzie się w dniach 17-19 lipca 2024 roku.
 2. W ramach wydarzenia uczestnicy będą mogli wziąć udział w następujących aktywnościach:
 1. 17 lipca – Szkolenie Sitwake (WakePoint Sławutówko 14, 84-100 Sławutówko),
 2. 18 lipca – Szkolenie wprowadzające do kitesurfingu (Sun4Hel, Mickiewicza 139, 84-140 Jastarnia),
 3. 18 lipca – Rejs pontonem typu rib na Mewią Rewę (Sun4Hel, Mickiewicza 139, 84-140 Jastarnia),
 4. 19 lipca – Dzień otwarty ze StandUp Paddle (Surfpoint, Baza Posejdon, ul. Mickiewicza 5, 84-140 Jastarnia).

II. Uczestnictwo w Wydarzeniu

 1. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które posiadają, aktualne na dzień Wydarzenia, orzeczenie o niepełnosprawności, wypełnią formularz zgłoszeniowy, otrzymają pozytywną decyzję od Organizatora oraz wyrażą zgodę̨ na treść Regulaminu (dalej „Uczestnicy”).
 2. Każdy z Uczestników może zgłosić do udziału w Wydarzeniu Asystenta.
 3. Udział Asystenta jest obowiązkowy w przypadku niesamodzielnych Uczestników Wydarzenia, a w szczególności osób wymagających wsparcia w zakresie poruszania się, przesiadania, przebierania, spożywania posiłków, toalety.
 4. Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, które przesłały formularz zgłoszenia na Wydarzenie.\
 5. Udział w Wydarzeniu jest płatny i wynosi 800 zł za osobę.
 6. Powyższa cena dotyczy również udziału Asystenta.
 7. Uczestnicy opłacają wpisowe na wskazany przez Organizatora numer konta bankowego.
 8. Brak uiszczenia wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników.        
 9. W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu i niepoinformowaniu Organizatora o tej decyzji z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem, Organizator nie zwraca kosztu wpisowego.

III. Obowiązki Organizatora

 1. Organizator będzie dbać o prawidłowy przebieg Wydarzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje Uczestników oraz uszkodzenia lub zniszczenie sprzętu, czy innych rzeczy należących do Uczestników.
 2. Wszyscy Uczestnicy zostaną ubezpieczeni przez Organizatora w ramach ubezpieczenia grupowego.
 3. Organizator zapewni Uczestnikom nocleg w pokojach 2-osobowych oraz wyżywienie podczas Wydarzenia (2x śniadanie, 2x obiadokolacj.a) w Ośrodku Wypoczynkowym Posejdon (Mickiewicza 5, 84-140 Jastarnia).
 4. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdu na Wydarzenie.
 5. W przypadku niemożności realizacji przewidzianych aktywności z uwagi na brak wymaganych warunków atmosferycznych, Organizator zapewni alternatywne aktywności.

IV. Obowiązki Uczestników

 1. Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę fakt, że uprawianie sportu wiąże się z ryzykiem kontuzji, wypadku, a nawet śmierci.
 2. Uczestnicy są zobowiązani przyjechać na miejsce zakwaterowania o godzinie określonej przez Organizatora, a następnie brać udział w zaplanowanych aktywnościach zgodnie z  harmonogramem.
 3. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa wyznaczonych przez Organizatora oraz przestrzegania zasad i regulaminu użytkowania miejsca, w którym odbywa się Wydarzenie.
 4. Uczestnicy zobowiązują się do dbania o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych Uczestników.
 5. Uczestnicy akceptują fakt, że Wydarzenie będzie uwiecznione przez Organizatora w formie relacji fotograficznej i video na każdym etapie Wydarzenia. Stosowne zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestników przez Organizatora udzielane będą przez Uczestników każdorazowo w formie pisemnej. W przypadku braku zgody na wykorzystanie wizerunku, Uczestnicy zobowiązani są do unikania kontaktu z fotografami i operatorami zatrudnionymi przez Organizatora we własnym zakresie.

V. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Wydarzenia, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową.
 3. Uczestnictwo w Wydarzeniu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.