Przejdź do głównej zawartości
Pobierz (PDF, 0.1MB)

Obowiązek informacyjny

Administrator danych osobowychAdministratorem danych osobowych jest Fundacja Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. M. Kajki 80/82/1, 04-620 Warszawa.
Dane kontaktoweKontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem: ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa, telefonicznie: 22 266 82 36, lub za pomocą poczty elektronicznej: [email protected];   Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]
Cele przetwarzania danych osobowychPani/Pana dane osobowe w zależności od wyrażonej zgody mogą być przetwarzane w celu: Realizacji celów statutowych FundacjiObsługi zawartych umówRekrutacji i zatrudnieniaOrganizacji imprez i konkursów
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowychPodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być:

Zgoda na przetwarzanie danych
Realizacja umowy
Realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych
Obowiązek prawny ciążący na administratorze
Ochrona Pana / Pani żywotnych interesów
Okres przechowywania danych osobowychPani/Pana dane osobowe w zależności od celu przetwarzania, przetwarzane będą:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Do czasu wypełnienia celu przetwarzania
Do czasu realizacji umowy oraz wygaśnięcia prawa do roszczeń
Zgodnie z udzieloną zgodąDo czasu cofnięcia zgody
Odbiorcy danych osobowychInformujemy, że Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

Podmiotom świadczącym nam usługi księgowe,
Podmiotom świadczącym nam usługi IT,
Podmiotom świadczącym nam usługi bankowe,
Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
Podmiotom współpracującym (zgodnie z udzieloną zgodą),
Na życzenie, podmiotom wskazanym przez osobę, której dane dotyczą
Przekazywanie danych poza EOGPani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Prawa osoby, której dane dotycząPrzysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich poprawiania i sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. W takim przypadku proszę skontaktować się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie internetowej lub wysyłając stosowne żądanie na adres email: [email protected]  

Dla ułatwienia przygotowaliśmy formularz wniosku, który może Pan/Pani wypełnić w wypadku chęci skorzystania ze swoich praw – LINK.  

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Informacje o wymogu podania danychW zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla Fundacji Avalon do realizacji umowy.   

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zależności od celu przetwarzania jest wymogiem ustaw takich jak:

Kodeks pracy
Ustawa o rachunkowości
Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniuPani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Nie będziemy poddawać Pani/Pana profilowaniu.