Przejdź do głównej zawartości

Klauzula RODO – zbiórka publiczna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem [email protected]
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych z dn. 14 marca 2014 oraz rozporządzenia z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych.
 3. Celem przetwarzania jest wypełnienie wymogów prawnych w celu zgłoszenia, przeprowadzenia i rozliczania akcji kwestarskiej w ramach zbiórki publicznej Fundacji Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym.
 4. Państwa dane będą przekazywane podmiotom świadczącym nam usługi wsparcia IT.
 5. Dane będą przetwarzane przez okres trwania zbiórki a po jej zakończeniu przez okres jej rozliczenia. Ponadto dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przedawnienia roszczeń.
 6. Podanie danych jest wymogiem prawnym. Bez ich podania przeprowadzenie akcji kwestarskiej w ramach zbiórki publicznej Fundacji Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym będzie niemożliwe.
 7. Podczas akcji kwestarskiej prowadzonej w ramach zbiórki publicznej Fundacji Avalon będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.
 8. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej, na wskazany adres mailowy będą przesyłane aktualne informacje o prowadzonych działaniach i projektach, a także dodatkowych wydarzeniach związanych z tematyką działalności statutowej Fundacji Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym. W celu cofnięcia zgody należy przesłać mailową dyspozycję na adres mailowy [email protected].
 9. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Na podstawie Państwa danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą one profilowane.